Kesätöiden 2017 hakeminen


Hakemukset lähetetään sähköisen hakujärjestelmän Kuntarekryn kautta haun yhteydessä ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Ilmoita hakemuksessasi henkilötietojesi ja yhteystietojesi lisäksi koulutuksesi ja aikaisempi työkokemuksesi sekä missä Lapin sairaanhoitopiirin yksiköissä olet mahdollisesti ollut opiskeluharjoittelussa. Kerro myös millä ajalla olet käytettävissä sijaisuuksiin.

Kesätyöt alkavat sopimuksen mukaan pääsääntöisesti touko-/kesäkuussa yksikön tarpeet ja sijaisen toiveet huomioiden. Sijaisuudet jatkuvat yleisimmin elokuun loppupuolelle, mutta myös lyhyempiä työjaksoja on tarjolla.

Ennen ensimmäistä työsuhdetta kutsumme valitsemamme hakijat haastatteluun. Kesätyöntekijöiltä edellytämme 18 vuoden ikää.


SAIRAANHOITAJAT, KÄTILÖT, FYSIOTERAPEUTIT

Hakijoilta edellytetään hoitoalan AMK-tutkintoa tai vastaavaa aiempaa tutkintoa. Tehtäviä voivat hakea myös AMK-opiskelijat, joilla on hoitoalan opintoja suoritettuna vähintään 140 opintopistettä. Työ on pääsääntöisesti 3-vuorotyötä.

Linkki: Hakuilmoitukseen ja hakulomakkeeseen Kuntarekryssä
Hakuaika päättyy: 5.3.2017 16.00
Yhteyshenkilö ja lisätiedot: palvelupäällikköKirsti Kekäläinen, 040 354 7905. Sähköpostitse kirsti.kekalainen@lshp.fi


ENSIHOITAJAT (perus- ja hoitotaso)

Haettavat työtehtävät sijoittuvat Lapin sairaanhoitopiirin alueella sijaitseviin ensihoitoyksiköihin. Ensihoitopalvelussa ensihoitoyksiköt suorittavat myös siirtokuljetuksia. Maakunnissa on ensihoitoyksiköiden valmiusaikoina niin ympärivuorokauden yksiköitä kuin myös 12 tunnin työaikaa, 12 aktiivia/12 tuntia varallaoloa tekeviä ensihoitoyksiköitä. Työaika on 42 tuntia/viikko. Rovaniemen ensihoitoyksikössä on tällä hetkellä yleistyöajan mukainen työaika (38 h 45 min / vko).

Linkki: Hakuilmoitukseen ja hakulomakkeeseen Kuntarekryssä
Hakuaika päättyy: 13.3.2017 16.00
Yhteyshenkilöt ja lisätiedot: osastonhoitaja Maija-Liisa Saarelainen, 040 630 1573 ja apulaisosastonhoitaja Hanna-Kaisa Kumpuniemi, 040 649 5351 Sähköpostitse etunimi.sukunimi@lshp.fi


LÄHIHOITAJAT, MIELENTERVEYSHOITAJAT, LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIT

 Hakijoilta edellytetään lähihoitajan tutkintoa tai vastaavaa aiempaa tutkintoa. Tehtäviä voivat hakea myös loppuvaiheen lähihoitajaopiskelijat sekä sairaanhoitajaopiskelijat. Työ on pääsääntöisesti 3-vuorotyötä.

Linkki: Hakuilmoitukseen ja halulomakkeeseen Kuntarekryssä
Hakuaika päättyy: 5.3.2017 16.00
Yhteyshenkilö ja lisätiedot: palvelupäällikkö Kirsti Kekäläinen, 040 354 7905. Sähköpostitse kirsti.kekalainen@lshp.fi


OSASTONSIHTEERIT JA TEKSTINKÄSITTELIJÄT

Osastonsihteerin kelpoisuusehtona on nimikesuojattu lähihoitaja tai osastoavustajan, osastonsihteerin tai terveydenhuollon sihteerin koulutus tai muu tehtävään soveltuva koulutus ja kokemusta toimistotehtävistä terveydenhuollon alalta.

Tekstinkäsittelijän kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ammatillinen perustutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto.

Linkki: Hakuilmoitukseen ja hakulomakkeeseen Kuntarekryssä
Hakuaika päättyy: 3.3.2017 klo 15.00
Yhteyshenkilö ja lisätiedot: palvelupäällikkö Tuula Kelottijärvi, 040 548 3980, sähköposti: tuula.kelottijarvi@lshp.fi


LAITOSHUOLTAJAT

Kesälomasijaisiksi Lapin keskussairaalan sekä Muurolaan psykiatrian klinikan puhtaus- ja huoltopalvelut -yksikköön laitoshuoltajia. Etusijalla ovat hakijat, joilla on ammatillinen koulutus, mutta myös kouluttamattomat hakijat huomioidaan. Työkokemus luetaan eduksi. Työ on jaksotyötä ja työajat ajoittuvat klo 06 -21 väliselle ajalle. Myös viikonloppuisin on työtä.

Linkki: Hakuilmoitukseen ja hakulomakkeeseen Kuntarekryssä
Hakuaika päättyy: 26.2.2017 15.00
Yhteyshenkilö ja lisätiedot: siivouspäällikkö Päivi Kontkanen, paivi.kontkanen@lshp.fi.


RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄT

Ravitsemistyöntekijöitä Lapin keskussairaalan ja Muurolan psykiatrian klinikan ravintopalveluihin. Sijaisuudet ovat vaihtelevan mittaisia ja sovitaan valittujen sijaisten kanssa erikseen. Edellytämme ammatillista koulutusta, mutta myös opinnoissaan edenneet opiskelijat huomioidaan valinnoissa.

Linkki: Hakuilmoitukseen ja hakulomakkeeseen Kuntarekryssä
Hakuaika päättyy: 31.3.2017 klo 15.00
Yhteyshenkilöt ja lisätiedot: vt. ravitsemispäällikkö Aila Keskipoikela, 040 482 1605 Sähköpostitse etunimi.sukunimi@lshp.fi