HALO-ohjelma


Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto-ohjelma

Lapin sairaanhoitopiiri osallistuu Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto (HALO)-ohjelmaan. Ohjelma on sairaanhoitopiirien johtajien ehdotuksesta vuonna 2006 aloitettu uusien ja leviämässä olevien terveydenhuollon menetelmien arviointimenettely.

Ohjelman tavoitteena on tuottaa tietoa turvallisuudesta, vaikuttavuudesta ja kustannuksista uusien menetelmien käytön suunnitteluun ja edistää tietoon perustavaa päätöksentekoa Suomen sairaanhoitopiireissä.

Lapin sairaanhoitopiirin edustaja HALO-neuvottelukunnassa on 
johtajaylilääkäri Eva Salomaa ja varaedustaja ylilääkäri Katri Vuopala.