Aseptiikka hoitotoimenpiteissä

Aseptiikka pientoimenpiteissä

Arteria- eli valtimokanylointi

Perifeerinen laskimokanyyli

Sentraalisen suonen kanylointi, CVK

Steriilin toimenpidepöydän valmistaminen

Pre-, intra- ja postoperatiiviset toimintaohjeet tekonivelleikkauksissa

Nordlab / Preoperatiivisen S. aureus kantajuusnäytteen ottaminen sieraimista

Polvi- ja lonkkatekonivelleikkausten toimenpidenumerot

Toimintaohje leikkaus- ja toimenpidealueen ihodesinfektiosta

Iho- ja limakalvodesinfektioaineet

Leikkaushaavainfektion ilmoituslomake

Aseptiikka leikkaushaavanhoidossa

UÄ-tutkimuksen aseptiikka leikkaushaavoissa

Virtsarakon katetrointiohjeisto

Toimintaohje potilaan, hänen saattajan ja leikkaussaleissa tai heräämössä vierailevan suojavaatteesta

Steriili pukeutuminen