Henkilökunnan infektioiden torjunta


Ohje työntekijän työvaatteista henkilösuojaimista ja henkilöhygieniasta infektioiden torjunnan kannalta 6.3.2023

Toimintaohje LSHP työntekijöiden ja opiskelijoiden rokotussuojasta sekä tartunnan torjunnasta

Toimintaohje veri-,erite tartuntavaaratilanteessa

Toimintaohje vesirokkoaltistuksesta

Suositus estolääkityksestä ja rokotteen käytöstä meningokokkitapausten yhteydessä