Henkilökunnan infektoiden torjunta

Toimintaohje LSHP:n työntekijöiden ja opiskelijoiden rokotussuojasta sekä tartunnan torjunnasta

Toimintaohje veri-,erite tartuntavaaratilanteessa

Toimintaohje vesirokkoaltistuksesta

Suositus estolääkityksestä ja rokotteen käytöstä meningokokkitapausten yhteydessä 

Koronavirus ja raskaus