Henkilökunnan infektoiden torjunta

Toimintaohje LSHP työntekijöiden ja opiskelijoiden rokotussuojasta sekä tartunnan torjunnasta

Toimintaohje veri-,erite tartuntavaaratilanteessa

Toimintaohje vesirokkoaltistuksesta

Suositus estolääkityksestä ja rokotteen käytöstä meningokokkitapausten yhteydessä