Hygieniatyöryhmä

Hygieniatyöryhmä toimii yhteistyössä infektio-sairaalahygieniayksikön kanssa. Työryhmä antaa asiantuntijakannanottoja infektioiden torjunnassa ja hyväksyy tiettyjä Lapin sairaanhoitopiirin koskevia infektioiden torjuntaan liittyviä ohjeita. Työryhmä kokoontuu 4 - 6 kertaa vuodessa ja infektiotilanteen vaatiessa useammin.

Hygieniatyöryhmän kokoonpano

Markku Broas, infektiolääkäri, puheenjohtaja
Antti Väänänen, infektiolääkäri, varapuheenjohtaja
Liisa Räisänen, lasten kirurgian erikoislääkäri
Joanna Peltola, sairaalamikrobiologi
Arja Kähkölä, vastaava hygieniahoitaja, sihteeri
Matias Ahlsved, hygieniahoitaja
Matti Kivinen, hygieniahoitaja
Minna Laakso, sairaanhoitaja