Infektioiden hoito / Profylaksia

 

Antibiootti 2021 on tarkoitettu jokapäiväiseen potilastyöhön. Se sisältää yleisimpien infektiosairauksien mikrobilääkehoitosuositukset ja sen avulla hoitavan lääkärin tulisi selvitä myös päivystysajan tavallisimmista infektiosairauksien ongelmatilanteista. Tämä opas on laadittu infektiolääkäreiden toimesta yhteistyössä eri alojen erikoislääkäreiden, OYS:n mikrobiologian laboratorion ja apteekin kanssa.

Antibioottiopas on sähköisenä verkkoversiona että linkitettynä Esko:n potilastietojärjestelmään. Opasta on myös painettu A5-kokoisena kirjana, jotka on lähetetty LSHp:n lääkäreille ja hoitoyksiköille.

Lisäkirjoja voi kysellä infektioiden torjuntayksiköstä.