Infektioiden hoito / Profylaksia

Antibiootti 2017 on tarkoitettu jokapäiväiseen potilastyöhön. Se sisältää yleisimpien infektiosairauksien mikrobilääkehoitosuositukset ja sen avulla hoitavan lääkärin tulisi selvitä myös päivystysajan tavallisimmista infektiosairauksien ongelmatilanteista. Tämä opas on laadittu infektiolääkäreiden toimesta yhteistyössä eri alojen erikoislääkäreiden, OYS:n mikrobiologian laboratorion ja apteekin kanssa. Ohjeisto on suunniteltu lääkehankintakaudelle 2017–2018/2019.

Antibioottiopas on sähköisenä verkkoversiona että linkitettynä Esko:n potilastietojärjestelmään. Opasta on myös painettu A5-kokoisena kirjana, jotk aon lähetetty LSHp:n lääkäreille ja hoitoyksiköille. Lisäkirjoja voi kysellä infektioiden torjuntayksiköstä.