Kosketusvarotoimet

Kosketusvarotoimia käytetään potilailla, joilla tiedetään tai epäillään olevan helposti suoran tai epäsuoran kosketuksen välityksellä leviävä infektio.

Kosketusvarotoimien tarkoituksena on katkaista kosketustartuntatie. Olennaista kosketusvarotoimissa on korostunut käsihygienia ja oikeaoppinen suojainten käyttö.