Moniresistenttisen bakteerien tojuntaohjeet

Moniresistenttibakteerit ovat mikrobeja, jotka ovat vastustuskykyisiä useiden eri mikrobilääkeryhmien aineille.

MRSA (Metisilliini Resistentti Staphylococcus Aureus)
ESBL ( Extended Spectrum Beta Lactamase)
VRE (Vankomysiini Resistentti Enterokokki)
CPE (Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae)

Moniresistenttibakteerien torjunta-, seulonta- ja näytteenotto-ohje

Moniresistenttien bakteerien torjuntaohjeet koskien Lshp hoitoyksiköihin tulevia potilaita

Ohje potilaalle, jolla on todettu MRSA

Ohje potilaalle, jolla on todettu ESBL

Ohje potilaalle, jolla on todettu VRE

Ohje potilaalle, jolla on todettu CPE

Ohje ammattilaiselle MSSA / MRSA  - kantajuuden puhdistushoidosta

Ohje potilaalle MSSA / MRSA - kantajuuden puhdistushoidosta