Pisaravarotoimet

Pisaravarotoimia käytetään potilailla, joilla tiedetään tai epäillään olevan suurien pisaroiden välityksellä leviävä sairaus. Näitä pisaroita syntyy yskiessä, niistäessä, puhuessa, aivastaessa tai aerosolia muodostavien toimenpiteiden yhteydessä.

Pisarat eivät leijaile ilman mukana, vaan putoavat melko pian alaspäin, eivätkä tavallisesti kulkeudu metriä kauemmaksi syntypaikastaan. Siten tartuntaan tarvitaan yleensä melko läheinen kosketus.