Infektioiden torjuntayksikkö - Haku


1
2
Seuraava Viimeinen
Infektioiden torjuntayksikkö
Julkaistu: 5.11.2019

Infektioiden torjuntayksikön tehtävänä on toimia infektiosairauksien hoidon ja torjunnan asiantuntijana niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossa: - infektiosairauksien asiantunti...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö
Infektioiden hoito / Profylaksia
Julkaistu: 7.10.2019

Antibiootti 2017 on tarkoitettu jokapäiväiseen potilastyöhön. Se sisältää yleisimpien infektiosairauksien mikrobilääkehoitosuositukset ja sen avulla hoitavan lääkärin tulisi selvitä myös päivystysaja...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Infektioiden hoito / Profylaksia
Tavanomaiset varotoimet
Julkaistu: 7.10.2019

Tavanomaisilla varotoimilla tarkoitetaan suositeltavaa hyvää hoitokäytäntöä terveydenhuollon asiakkaiden / potilaiden hoidossa ja huolenpidossa. Niiden tarkoitus on torjua mikrobien siirtymistä työnt...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Tavanomaiset varotoimet
Aseptiikka hoitotoimenpiteissä
Julkaistu: 3.10.2019

Aseptiikka pientoimenpiteissä Arteria- eli valtimokanylointi Perifeerinen laskimokanyyli Steriilin toimenpidepöydän valmistaminen Pre-, intra- ja postoperatiiviset toimin...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Aseptiikka hoitotoimenpiteissä
Henkilökunnan infektioiden torjunta
Julkaistu: 3.10.2019

Toimintaohje LSHP:n työntekijöiden ja opiskelijoiden rokotussuojasta sekä tartunnan torjunnasta Toimintaohje veri-,erite tartuntavaaratilanteessa Toimintaohje vesirokkoaltistuksesta ...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Henkilökunnan infektioiden torjunta
Ilmaeristys
Julkaistu: 3.10.2019

Ilmavarotoimia käytetään potilailla, joilla tiedetään tai epäillään olevan ilmatartunnan välityksellä leviävä sairaus. Tautia aiheuttavia ilmassa leijailevia mikropartikkeleita muodostuu hengitystie-...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Ilmaeristys
Infektioiden seuranta
Julkaistu: 3.10.2019

Influenssa Infektioiden torjuntayksikkö seuraa influenssalöydösten määrää ja mahdollisen epidemian kehittymistä. Lapin sairaanhoitopiirin alueella influenssaepidemia on alkanut 6.3.2...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Infektioiden seuranta
Infektiokohtaiset torjuntaohjeet
Julkaistu: 3.10.2019

Koronavirus (COVID-19) Toimintaohje koronavirusinfektion Covid-19 epäilyssä  27.8.2020 Omaisten vierailut sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä (koskee myös Lapin keskussairaala...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Infektiokohtaiset torjuntaohjeet
Kosketusvarotoimet
Julkaistu: 3.10.2019

Kosketusvarotoimia käytetään potilailla, joilla tiedetään tai epäillään olevan helposti suoran tai epäsuoran kosketuksen välityksellä leviävä infektio. Kosketusvarotoimien tarkoituksena on katka...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Kosketusvarotoimet
Käsihygienia
Julkaistu: 3.10.2019

Hyvä käsihygienia on yksi tehokkaimmista keinoista torjua mikrobitartuntoja ja ehkäistä hoitoon liittyviä infektioita. Huolellinen käsien puhdistaminen käsihuuhteella ja oikealla tekniikalla on tärke...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Käsihygienia
Moniresistenttien bakteerien torjuntaohjeet
Julkaistu: 3.10.2019

Moniresistenttibakteerit ovat mikrobeja, jotka ovat vastustuskykyisiä useiden eri mikrobilääkeryhmien aineille. MRSA (Metisilliini Resistentti Staphylococcus Aureus) ESBL ( Extended Spectrum B...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Moniresistenttien bakteerien torjuntaohjeet
Pisaravarotoimet
Julkaistu: 3.10.2019

Pisaravarotoimia käytetään potilailla, joilla tiedetään tai epäillään olevan suurien pisaroiden välityksellä leviävä sairaus. Näitä pisaroita syntyy yskiessä, niistäessä, puhuessa, aivastaessa tai ae...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Pisaravarotoimet
Puhdistaminen ja hoito
Julkaistu: 3.10.2019

Puhdistamisen tarkoituksena on poistaa pölyä ja likaa, jotk aluovat otolliset olosuhteet mikrobien lisääntymiselle ja leviämiselle. Puhdistusmenetelmät jakaantuvat mekaanisiin, fysikaalisiin ja kemia...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Puhdistaminen ja hoito
Rokottaminen
Julkaistu: 3.10.2019

Perusterveiden aikuisten rokotukset Erityisryhmiin kuuluvien aikuisten rokotukset Tiedote LSHPn potilaiden pneumokokkikonjugaattirokotuksista Tiedote LSHP:n henkilöstön pneumoko...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Rokottaminen
Suojaeristys
Julkaistu: 3.10.2019

  Suojaeristys ...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Suojaeristys
Hygieniatyöryhmä
Julkaistu: 18.6.2019

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Hygieniatyöryhmä
Hygieniayhdyshenkilöt
Julkaistu: 18.6.2019

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Hygieniayhdyshenkilöt
Infektioiden hoito- ja torjuntaohjeet
Julkaistu: 18.6.2019

8. Henkilökunnan infektioiden torjunta   ...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Infektioiden hoito- ja torjuntaohjeet
Koulutus
Julkaistu: 18.6.2019

Infektioiden torjuntayksikkö antaa koulutusta koko Lapin sairaanhoitopiirin alueella infektioiden torjunnasta ja hoidosta. - Alueellinen koulutus infektioiden torjunnasta ja hoidosta kerran vuod...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Koulutus
Tiedotteet
Julkaistu: 18.6.2019

7.3.2018 Lapin sairaanhoitopiirin työntekijöiden ja opiskelijoiden rokotussuojasta sekä tartunnan torjunnasta Lapin sairaanhoitopiirin Infektio- ja sairaalahygieniayksikön ylilääkäri Markku...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Tiedotteet
1
2
Seuraava Viimeinen