Hakutulokset

Hakutulosten järjestys


1
2
Seuraava Viimeinen
Moniresistenttimikrobien torjuntaohjeet
Julkaistu: 12.5.2021

Moniresistenttimikrobit ovat mikrobeja, jotka ovat vastustuskykyisiä useiden eri mikrobilääkeryhmien aineille. MRSA (Metisilliini Resistentti Staphylococcus Aureus) ESBL ( Extended Spectrum...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Moniresistenttimikrobien torjuntaohjeet
Infektioiden torjuntayksikkö
Julkaistu: 5.11.2019

Infektioiden torjuntayksikön tehtävänä on toimia infektiosairauksien hoidon ja torjunnan asiantuntijana niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossa: - infektiosairauksien asiantunti...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö
Infektioiden hoito / Profylaksia
Julkaistu: 7.10.2019

  Antibiootti 2021 on tarkoitettu jokapäiväiseen potilastyöhön. Se sisältää yleisimpien infektiosairauksien mikrobilääkehoitosuositukset ja sen avulla hoitavan lääkärin tulisi selvitä myös ...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Infektioiden hoito / Profylaksia
Tavanomaiset varotoimet
Julkaistu: 7.10.2019

  Tavanomaisilla varotoimilla tarkoitetaan suositeltavaa hyvää hoitokäytäntöä terveydenhuollon asiakkaiden / potilaiden hoidossa ja huolenpidossa. Niiden tarkoitus on torjua mikrobien siirt...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Tavanomaiset varotoimet
Aseptiikka hoitotoimenpiteissä
Julkaistu: 3.10.2019

Aseptiikka pientoimenpiteissä Arteria- eli valtimokanylointi Perifeerinen laskimokanyyli Sentraalisen suonen kanylointi, CVK Steriilin toimenpidepöydän valmistaminen ...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Aseptiikka hoitotoimenpiteissä
Henkilökunnan infektioiden torjunta
Julkaistu: 3.10.2019

Toimintaohje LSHP työntekijöiden ja opiskelijoiden rokotussuojasta sekä tartunnan torjunnasta Toimintaohje veri-,erite tartuntavaaratilanteessa Toimintaohje vesirokkoaltistuksesta ...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Henkilökunnan infektioiden torjunta
Ilmaeristys
Julkaistu: 3.10.2019

Ilmavarotoimia käytetään potilailla, joilla tiedetään tai epäillään olevan ilmatartunnan välityksellä leviävä sairaus. Tautia aiheuttavia ilmassa leijailevia mikropartikkeleita muodostuu hengitystie-...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Ilmaeristys
Infektioiden seuranta
Julkaistu: 3.10.2019

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Infektioiden seuranta
Infektiokohtaiset torjuntaohjeet
Julkaistu: 3.10.2019

  Koronavirus (COVID-19) Toimintaohje koronavirusinfektion COVID-19 epäilyssä 17.11.2022 Ohje Covid-19 pika-antigeenitestauksesta  15.4.2021 Koronavirustartuntojen torju...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Infektiokohtaiset torjuntaohjeet
Kosketusvarotoimet
Julkaistu: 3.10.2019

Kosketusvarotoimia käytetään potilailla, joilla tiedetään tai epäillään olevan helposti suoran tai epäsuoran kosketuksen välityksellä leviävä infektio. Kosketusvarotoimien tarkoituksena on katka...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Kosketusvarotoimet
Käsihygienia
Julkaistu: 3.10.2019

Hyvä käsihygienia on yksi tehokkaimmista keinoista torjua mikrobitartuntoja ja ehkäistä hoitoon liittyviä infektioita. Huolellinen käsien puhdistaminen käsihuuhteella ja oikealla tekniikalla on tärke...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Käsihygienia
Pisaravarotoimet
Julkaistu: 3.10.2019

Pisaravarotoimia käytetään potilailla, joilla tiedetään tai epäillään olevan suurien pisaroiden välityksellä leviävä sairaus. Näitä pisaroita syntyy yskiessä, niistäessä, puhuessa, aivastaessa tai ae...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Pisaravarotoimet
Puhdistaminen ja hoito
Julkaistu: 3.10.2019

Puhdistamisen tarkoituksena on poistaa pölyä ja likaa, jotk aluovat otolliset olosuhteet mikrobien lisääntymiselle ja leviämiselle. Puhdistusmenetelmät jakaantuvat mekaanisiin, fysikaalisiin ja kemia...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Puhdistaminen ja hoito
Rokottaminen
Julkaistu: 3.10.2019

Tiedote sote-henkilöstön koronarokotustehosteesta  27.10.2022 Ohje Covid-19 rokotusten määrästä eri ryhmille  15.9.2022 Ohje henkilökunnan koronarokotussuoja 22.6.2022 P...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Rokottaminen
Suojaeristys
Julkaistu: 3.10.2019

  Suojaeristys ...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Suojaeristys
Hygieniatyöryhmä
Julkaistu: 18.6.2019

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Hygieniatyöryhmä
Hygieniayhdyshenkilöt
Julkaistu: 18.6.2019

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Hygieniayhdyshenkilöt
Infektioiden hoito- ja torjuntaohjeet
Julkaistu: 18.6.2019

8. Henkilökunnan infektioiden torjunta   ...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Infektioiden hoito- ja torjuntaohjeet
Koulutus
Julkaistu: 18.6.2019

Infektioiden torjuntayksikkö antaa koulutusta koko Lapin sairaanhoitopiirin alueella infektioiden torjunnasta ja hoidosta. - Alueellinen koulutus infektioiden torjunnasta ja hoidosta kerran vuod...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Koulutus
Tiedotteet
Julkaistu: 18.6.2019

7.3.2018 Lapin sairaanhoitopiirin työntekijöiden ja opiskelijoiden rokotussuojasta sekä tartunnan torjunnasta Lapin sairaanhoitopiirin Infektio- ja sairaalahygieniayksikön ylilääkäri Markku...

Ammattilaisille > Infektioiden torjuntayksikkö > Tiedotteet
1
2
Seuraava Viimeinen