Osaamisen kehittäminen ja koulutus


"Innostu, ylläpidä ja kehitä osaamistasi!"

Osaamisen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirissä osaamisen kehittämisen tiimi tarjoaa asiantuntijapalvelua osaamisen ennakoimiseksi ja kehittämiseksi koko alueella toimien osaamisen johtamisen tukena. Osaamisen kehittämisen tiimi tekee tiivistä yhteistyötä alueen oppilaitosten ja toimijoiden kanssa. Pyrimme yhtenäisellä toiminnalla ja verkostomaisella yhteistyöllä oikeaan osaamiseen oikeassa paikassa, oppivan organisaation ketteryydellä.
 

Koulutus

Lapin sairaanhoitopiiri järjestää koulutuksia omana toimintanaan ja yhteistyössä muiden pohjoisen sairaanhoitopiirien, oppilaitosten sekä toimijoiden kanssa.

Osaamisen kehittämisen suunnitelma perustuu yksiköiden osaamistarpeisiin sekä alueen koulutustarpeisiin. Alueellinen koulutus on tarkoitettu alueen terveys- ja sosiaalitoimen henkilökunnalle sekä muille yhteistyökumppaneille. Koulutukset julkaistaan koulutuskalenterissa heti, kun ohjelmat valmistuvat. Koulutustiedote tiivistää noin kuukausittain koulutustarjontaa sairaanhoitopiiristä.

Koulutustiedote 14.12.2022

 

Taksinkuljettajien verkkokurssi Potilassiirtotilanteista