Erikoistuvat lääkärit


Erikoislääkärikoulutuksen runkokoulutusvaiheen voi suorittaa noin 25 pääerikoisalalla. Koulutussopimuksia tehdään eniten Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa, mutta erikoistujia on kaikista lääketieteellisistä tiedekunnista.

Sisätautien klinikalla runkokoulutusta voi suorittaa kolme vuotta. Sisätautien eriytyvät koulutussopimukset vaihtelevat aloittain 6-18 kuukautta.  Kardiologiassa on keskimääräistä laajemmat koulutusoikeudet kestäen 18 kuukautta.

Kirurgian klinikalla monipuolisessa runkokoulutuksessa perehdytään 12 kuukautta ortopediaan ja ge-kirurgiaan, joissa meillä on myös keskimääräistä laajemmat koulutusoikeudet. Koulutuksessa palvellaan lisäksi 3 kuukauden jaksoissa  urologialla, thorax- ja verisuonikirurgialla sekä yleis-, plastiikka- ja lastenkirurgialla.

Aikuispsykiatrian erikoistumiskoulutuksen voi suorittaa alusta loppuun Rovaniemellä. Koulutuksesta vastaa oma professori.

Radiologian klinikka tarjoaa monipuolisen erikoistumiskoulutuksen viime vuosina täydellisesti uudistetussa laite- ja ICT-ympäristössä.

Luonnollisesti voit erikoistua myös yleislääketieteeseen tai työterveyshuoltoon.


Voit ottaa suoraan yhteyttä tulosaluejohtajiin tai erikoisalojen ylilääkäreihin soittamalla tai sähköpostitse.
Kerromme mielellämme lisää työyhteisöstämme ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Jukka Mattila, johtajaylilääri p. 050 572 6277 jukka.mattila@lshp.fi
Katja Hämeenoja, tulosaluejohtaja operatiivinen hoito p. 040 566 8213 katja.hameenoja@lshp.fi
Tuula Toljamo, tulosaluejohtaja
medisiininen hoito
p. 0400 973 435 tuula.toljamo@lshp.fi
Antti Saari, tulosaluejohtaja
päivytys ja ensihoito
p. 040 178 7083 antti.saari@lshp.fi
Johanna Erholtz, vs. tulosaluejohtaja
mielenterveys- ja päihdepalvelut
p. 040 730 3364 johanna.erholtz@lshp.fi
Katri Vuopala, tulosaluejohtaja
Sairaanhoidolliset tukipalvelut
p. 040 534 3663 katri.vuopala@lshp.fi

 

Erikoisala Ylilääkäri Yhteystiedot
Akuuttilääketiede Antti Saari antti.saari@lshp.fi
Fysiatria Ari Räisänen ari.raisanen@lshp.fi
Ihotaudit Ari Much ari.much@lshp.fi
Keuhkosairaudet Tuula Toljamo tuula.toljamo@lshp.fi
Kirurgia Kyösti Haataja kyosti.haataja@lshp.fi
Korva-nenä-kurkkutaudit Johanna Mäkinen johanna.makinen@lshp.fi
Lastensairaudet Pekka Valmari pekka.valmari@lshp.fi
Naistentaudit ja
synnytykset
Katja Hämeenoja
Eija Lampela
katja.hameenoja@lshp.fi
eija.lampela@lshp.fi
Neurologia Riitta Ahmasalo riitta.ahmasalo@lshp.fi
Patologia Katri Vuopala katri.vuopala@lshp.fi
Psykiatria Sanna Blanco-Sequeiros
Antti Alaräisänen
sanna.blanco@lshp.fi
antti.alaraisanen@lshp.fi
Radiologia Juhani Törmänen juhani.tormanen@lshp.fi
Silmätaudit Pirjo Aisala pirjo.aisala@lshp.fi
Sisätaudit Merja Kurkinen merja.kurkinen@lshp.fi
Suusairaudet Urpo Silvennoinen urpo.silvennoinen@lshp.fi
Syöpätaudit Olli-Pekka Isokangas olli-pekka.isokangas@lshp.fi