Työelämään tutustujat

Työharjoittelussa Lapin sairaanhoitopiirissä

Ammattiin valmistuvien työharjoittelijoiden lisäksi Lapin sairaanhoitopiiriin pääsee vuosittain muutamia TET-, Ammattistartti-,  Eduro- ja muita eri koulutuspalveluiden harjoittelijoita.

TET- jakso on työelämään tutustuminen, joka on peruskoulun yläasteen oppimäärään sisältyvä lyhyt työharjoittelu. TET-jaksolaisia ei oteta hoitotyöhön. Lapin sairaanhoitopiirissä turvallisiksi koettuja työtehtäviä ovat mm. materiaalikeskuksen, tekniikan, postikeskuksen sekä erilaiset toimistotehtävät.

AmmattiStartti on tarkoitettu niille peruskoulun päättäneille oppilaille, jotka eivät vielä ole ratkaisseet ammatinvalintaansa tai joilla muista syistä ei ole riittäviä valmiuksia osallistua jatko-opintoihin heti peruskoulun jälkeen.

Eduro-säätiö tarjoaa kuntoutus- ja ohjauspalveluja heikossa työmarkkina-asemassa oleville ihmisille, jotka harkitsevat esimerkiksi uran vaihtoa ja haluavat käydä tutustumassa sairaalan tarjoamiin mahdollisuuksiin.