Meille töihin


Lapin sairaanhoitopiiri  / Lapin keskussairaala työnantajana

Lapin sairaanhoitopiiri on Rovaseudun suurimpia työnantaja. Palveluksessa on vakituisesti noin 2000 terveydenhuollon ja eri alojen asiantuntijaa.

Lapin keskussairaala on Suomen pohjoisin laajan päivystyksen sairaala ja se vastaa 15 kunnan erikoisssairaanhoidon palveluista sekä yhdessä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa.

Rovaniemellä toimivien erikoissairaanhoidon yksiköiden lisäksi toimintaan kuuluvat Muonio-Enontekiön perusterveydenhuolto ja maakuntaan sijoitetut ensihoidon yksiköt.  Lisäksi sairaala tekee rajat ylittävää yhteistyötä Ruotsin ja Norjan kanssa muun muassa ensihoidossa ja psykiatrisessa hoidiossa.

Turismi näkyy myös sairaalan arjessa, sillä vuosittain koko Lapin maakunnassa käy noin 1,8 miljoonaa matkailijaa ja merkittävä osuus päivystykseen tulevista potilaista on matkailijoita.

Lapin keskussairaala on sopivan suuri sairaala ja inhimillisesti tehokas sairaala, jonka tominnassa korostuvat työntekijöiden työtyytyväisyys ja työn mielekkyys.  Sairaalai tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia työtehtäviä ja lisäkoulutusmahdollisuuksia sekä mielenkiintoisen ja uudistuvan työympäristön.

Lapin sairaanhoitopiiri lukuina:

Henkilökunta noin 2000 (vakinaiset ja määräaikaiset)
Sairaansijat noin 247
Synnytykset vuodessa noin 1000
Väestömäärä toiminta-alueella noin 117 000


Lapin keskussairaalan laajennushankkeen ensimmäinen vaihe (ITU-2023) sisältää sairaalan kriirttisimpien ydintoimitojen tilat: päivystyspoliklinikka ja tarkkailu, odotus-, vastaanotto- ja osastotilat, leikkaussalit, teho- ja valvontaosasto, välinehuolto, sairaala-apteekki. Kuuman sairaalan rakentaminen alkoi keväällä 2020, ja se otetaan käyttöön lohkoittain 3/ 2022-1/2023. Laajennuksen 1.vaihe sisältää myös psykiatrisen sairaalan uudet tilat. 

Laajennuksen 2.vaihe eli Verso sisältää lasten ja nuorten psykiarisen hoidon tilat, aikuispsykiariaa tukevia tiloja (hallinto).  Lisäksi lasten somatiikan polikliininen, päivystys-, päiväsairaala- sekä vuodeosastotoiminta yhdistyvät Verso-hankkeen myötä yhdeksi toimivammaksi kokonaisuudeksi. Verso-hanke on alkanut 2021 kesällä ja tilat otetaan käyttöön 2025.

Lapin keskussairaalan laajennuksen havannekuva Arkkitehdit Verstas.

 

Kiinnostuitko? Jätä meille yhteydenottopyyntö: