Erikoistuvat lääkärit

 

Erikoislääkärikoulutuksen runkokoulutusvaiheen voi suorittaa noin 25 pääerikoisalalla. Koulutussopimuksia tehdään eniten Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa, mutta erikoistujia on kaikista lääketieteellisistä tiedekunnista.

Sisätautien klinikalla runkokoulutusta voi suorittaa kolme vuotta. Sisätautien eriytyvät koulutussopimukset vaihtelevat aloittain 6-18 kuukautta.  Kardiologiassa on keskimääräistä laajemmat koulutusoikeudet kestäen 18 kuukautta.

Kirurgian klinikalla monipuolisessa runkokoulutuksessa perehdytään 12 kuukautta ortopediaan ja ge-kirurgiaan, joissa meillä on myös keskimääräistä laajemmat koulutusoikeudet. Koulutuksessa palvellaan lisäksi 3 kuukauden jaksoissa  urologialla, thorax- ja verisuonikirurgialla sekä yleis-, plastiikka- ja lastenkirurgialla.

Aikuispsykiatrian erikoistumiskoulutuksen voi suorittaa alusta loppuun Rovaniemellä. Koulutuksesta vastaa oma professori.

Radiologian klinikka tarjoaa monipuolisen erikoistumiskoulutuksen viime vuosina täydellisesti uudistetussa laite- ja ICT-ympäristössä.

Luonnollisesti voit erikoistua myös yleislääketieteeseen tai työterveyshuoltoon.


Voit ottaa suoraan yhteyttä tulosaluejohtajiin tai erikoisalojen ylilääkäreihin soittamalla tai sähköpostitse.
Kerromme mielellämme lisää työyhteisöstämme ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Jukka Mattila
johtajaylilääri
p. 050 572 6277 jukka.mattila@lapha.fi
Katja Hämeenoja tulosaluejohtaja
operatiivinen hoito
p. 040 566 8213 katja.hameenoja@lapha.fi
Seppo Lehto
tulosaluejohtaja
medisiininen hoito
p. 040 619 6600 seppo.lehto@lapha.fi
Merja Turunen
tulosaluejohtaja
päivytys ja ensihoito
p. 040 688 7778 merja.turunen@lapha.fi
Katri Vuopala
tulosaluejohtaja
sairaanhoidolliset tukipalvelut
p. 040 534 3663 katri.vuopala@lapha.fi

 

Erikoisala Ylilääkäri Yhteystiedot
Akuuttilääketiede Merja Turunen merja.turunen@lapha.fi
040 688 7778
Anestesia Pirjo Ravaska pirjo.ravaska@lapha.fi
040 845 5570
Fysiatria Ari Räisänen ari.raisanen@lapha.fi
040 661 9260
Ihotaudit Ari Much ari.much@lapha.fi
040 631 3976
Keuhkosairaudet Leena Korpi leena.korpi@lapha.fi
040 643 1219
Kirurgia Kyösti Haataja kyosti.haataja@lapha.fi
040 535 1675
Korva-nenä-kurkkutaudit Sampo Kujala sampo.kujala@lapha.fi
040 716 1005
Lastensairaudet Antti Härmä antti.harma@lapha.fi
040 623 7620
Naistentaudit ja
synnytykset
Katja Hämeenoja katja.hameenoja@lapha.fi
040 586 8213
Neurologia Riitta Ahmasalo riitta.ahmasalo@lapha.fi
040 163 6129
Patologia Katri Vuopala katri.vuopla@lapha.fi
040 534 3863
Psykiatria Antti Alaräisänen antti.alaraisanen@lapha.fi
040 653 8705
Radiologia Juhani Törmänen juhani.tormanen@lapha.fi
040 673 5950
Silmätaudit Juho Latvala juho.latvala@lapha.fi
040 776 3888
Sisätaudit Seppo Lehto seppo.lehto@lapha.fi
040 619 6600
Suusairaudet Sanna Muukkonen sanna.muukkonen@lapha.fi
040 628 1596
Syöpätaudit Minna Jääskeläinen minna.jaaskelainen@lapha.fi
040 623 6162