Varahenkilöstö

 

Varahenkilöstö on dynaaminen työyhteisö, joka on koulutettu liikkumaan yli yksikkörajojen ja tarjoamaan ammattitaitoisia hoitohenkilöstöpalveluja akuutteihin tarpeisiin, kattaen lähes kaikki Lapin keskussairaalan hoitoyksiköt. Varahenkilöstöjärjestelmä on ollut toiminnassa jo vuodesta 2007 lähtien.

Työ varahenkilöstössä tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet kehittyä laaja-alaiseksi hoitotyön osaajaksi erikoissairaanhoidossa. Työhyvinvointia tuetaan hyvällä perehdytyksellä, koulutuksella ja työaika-autonomialla.

Varahenkilöstössä työskentelevän työnkuva poikkeaa perinteisestä hoitohenkilöstön työnkuvasta vaatimustasoltaan, koska valmius tarjota laadukasta hoitoa eri osastoilla vaatii jatkuvaa kouluttautumista mm. kliinisen osaamisen turvaamiseksi. Lisäksi työssämme korostuu muutoksen ja stressin hallinta sekä motivaatio, viestintä ja yhteistyötaidot.

 ”Tarjoamme parasta osaamista yksiköille  ja potilaslähtöistä hoitoa potilaille”


Palvelupäällikkö Sari Mäki p. 040 354 7905

Palveluesimies Katja Väyrynen p. 040 083 0655

 

Varahenkilöstön työhyvinvointipäivä syksyllä 2019