Kesätyöt 2021Hakemukset lähetetään yleensä sähköisen hakujärjestelmän kautta tiettyyn päivämäärään mennessä.

Henkilötietojen ja yhteystietojen lisäksi hakemuksessa tulee olla tiedot koulutuksesta ja aikaisemmista työkokemuksista sekä missä keskussairaalan yksiköissä on mahdollisesti suorittanut opiskeluharjoittelut.  Hyvä on myös ilmoittaa millä ajalla hakija on käytettävissä sijaisuuksiin.

Kesätyöt alkavat sopimuksen mukaan pääsääntöisesti touko-/kesäkuussa. Sijaisuudet jatkuvat yleisimmin elokuun loppupuolelle, mutta myös lyhyempiä työjaksoja on tarjolla.

Ennen ensimmäistä työsuhdetta sopivat työnhakijat kutsutaan haastatteluun. Kesätyöntekijöiltä edellytetään 18 vuoden ikää.
 

Sairaanhoitajien ja kätilöiden kesäsijaisuuksia

Sijaisuudet alkavat touko-kesäkuussa ja jatkuvat elokuun loppupuolelle yksiköiden tarpeet ja sijaisen toiveet huomioiden. Myös lyhyemmät sijaisuudet ovat mahdollisia. Työ on pääsääntöisesti 3-vuorotyötä.

Hakijoilta edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) edellyttämää pätevyyttä, hoitoalan AMK-tutkintoa tai vastaavaa aiempaa tutkintoa. Tehtäviä voivat hakea myös AMK-opiskelijat, joilla on hoitoalan opintoja suoritettuna vähintään 140 opintopistettä.

Haku päättyy: 1.3.2021 klo 15.00
Lisätietoa hausta Kuntarekryssä, osoitteessa: www.kuntarekry.fi
Lisätietoja antavat: palvelupäällikkö Sari Aho, 040 354 7905 ja palveluesimies Katja Väyrynen, 0400 830 655. Sähköpostitse sari.aho@lshp.fi ja katja.vayrynen@lshp.fi.
 

Lähihoitajien ja mielenterveyshoitajien kesäsijaisuuksia

Sijaisuudet alkavat touko-kesäkuussa ja jatkuvat elokuun loppupuolelle yksiköiden tarpeet ja sijaisen toiveet huomioiden. Myös lyhyemmät sijaisuudet ovat mahdollisia.Työ on pääsääntöisesti 3-vuorotyötä.

Lähihoitajan sijaisuuksiin edellytyksenä on lähihoitajan tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto. Mielenterveyshoitajien sijaisuuksiin edellytyksenä on mielenterveyshoitajan tai lähihoitajan tutkinto. Tehtäviä voivat hakea myös loppuvaiheen lähihoitajaopiskelijat sekä sairaanhoitajaopiskelijat. Hakijan on oltava 18 vuotta täyttänyt ennen kesätöiden aloitusta.

Haku päättyy: 1.3.2021 klo 15.00
Lisätietoa hausta Kuntarekryssä, osoitteessa: www.kuntarekry.fi
Lisätietoja antavat: palvelupäällikkö Sari Aho, 040 354 7905 ja palveluesimies Katja Väyrynen, 0400 830 655. Sähköpostitse sari.aho@lshp.fi ja katja.vayrynen@lshp.fi.
 

Ensihoitajien kesäsijaisuuksia perus- ja hoitotasolla

Haettavat työtehtävät sijoittuvat Lapin sairaanhoitopiirin alueella sijaitseviin ensihoitoyksiköihin. Ensihoitopalvelu noudattaa poikkeusluvan mukaista työaikaa pääsääntöisesti 24 tunnin työvuoroin. Työaika on 40 tuntia/viikko. Ensihoitopalvelun ensihoitoyksiköt suorittavat myös siirtokuljetuksia.

Perustason ensihoitajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ensihoitopalveluista (585/2017) 8 §:n 2 momentin 2 kohdassa edellytetty kelpoisuus.Hoitotason ensihoitajan kelpoisuusehtona on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ensihoitopalvelusta (585/2017) 8 §:n 2 momentin 3 a) kohdassa tai 11 §:n 2 momentissa edellytetty kelpoisuus. Hakijalla tulee olla voimassa oleva C1-ajokortti.

Haku päättyy: 1.3.2021 klo 15.00
Lisätietoa hausta Kuntarekryssä, osoitteessa: www.kuntarekry.fi
Lisätietoja antaa osastonhoitaja Maija-Liisa Saarelainen, 040 630 1573. Sähköpostitse maija-liisa.saarelainen@lshp.fi.