Opiskelijat - Sosiaali- ja terveydenhuolto sekä muut


Muut kuin sosiaali-ja terveysalan opiskelijat voivat lähettää harjoittelupaikkahakemuksen opetussuunnittelijalle sähköpostitse. Opetussuunnittelija toimittaa hakemukset kyseisen alan/yksikön esihenkilölle. Saatteesta tulee käydä selkeästi ilmi minkä alan harjoittelupaikkaa haetaan ja mistä yksiköstä.

Opiskelijoiden harjoittelu Lapin sairaanhoitopiirissä

Lapin sairaanhoitopiiri tarjoaa laaja-alaisen harjoitteluympäristön ja haastavia oppimiskokemuksia. 

Henkilökunnan koronarokotussuoja 22.6.2022

Tarkasta sairaanhoitopiirin ohjeistuksista, että täytät lisäksi 1.3.2018 lähtien tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Tarkemmat ohjeet rokotuksiin löydät Lshp:n infektioiden torjuntayksikön laatimasta toimintaohjeesta Lshp:n työntekijöille ja opiskelijoille.

 

Harjoittelupaikan varaus

Osastojen ja poliklinikoiden esittelyistä löytyy tarkempaa tietoa harjoittelupaikoista yksiköittäin. 

Ammattikorkeakoulun opiskelijat varaavat harjoittelupaikan Jobiilin kautta.

Toisen asteen opiskelijoille harjoittelupaikka varataan koulutusyksikön toimesta. Toisen asteen opiskelija tiedustelee vapaita harjoittelupaikkoja lukukauden aikana opetussuunnittelijalta sähköpostitse. Viestissä tulee käydä ilmi opiskelijan oppilaitos, mikä työelämäjakso on kyseessä, ajankohta, suoritetut opinnot sekä perustelut mihin yksikköön opiskelija haluaa harjoitteluun ja miksi.

Ohjausyksikössä opiskelijalle nimetään ohjaaja/ohjaajat.
Ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat voivat tiedustella asuntoa harjoittelun ajaksi esimerkiksi DAS:lta.

Ohjauksen laadun ja oppimisen turvaamiseksi sekä suuren opiskelijamäärän vuoksi harjoitteluissa noudatetaan seuraavia periaatteita:
- Opiskelijalta odotetaan omaohjaajan työvuorojen noudattamista.
- Opiskelijan omat oppimistavoitteet ovat edellytyksenä harjoittelun ohjauksen suunnittelussa, harjoittelujakson alustavat tavoitteet esitetään ohjaajalle heti harjoittelun alettua.
 

Ennen harjoittelua

Oppilaitoksen edustaja tilaa kulkuavaimen ja potilastietojärjestelmän tunnukset ESKO- ja avaintilausprosessin mukaisesti ESKO- ja avaintilaus lomakkeella vähintään kaksi viikkoa ennen harjoittelun alkamista. Ulkopaikkakuntalainen opiskelija tiedottaa oppilaitoksen harjoittelusta vastaavaa opettajaa ESKO- ja avaintilaus prosessista.

Ennen jokaista yhtäjaksoista harjoittelun aloitusta opiskelija tutustuu tietosuojakäsikirjaan ja lukee ATK-työskentelyn tietosuojaohjeet Lapin sairaanhoitopiirissä –ohjeen (ei tarvitse täyttää) sekä tulostaa, täyttää ja allekirjoittaa Opiskelijan sitoumus atk-työskentelyn tietosuojaohjeen noudattamisesta –lomakkeen.

Tätä täytettyä ja allekirjoitettua lomaketta vastaan opiskelija saa potilastietojärjestelmän tunnukset ja kulkuavaimet Lapin keskussairaalan asiakaspalvelukeskuksesta arkisin klo 7.30-15.00 välillä, jonne ne on toimitettu etukäteen. Opiskelijalla pitää olla mukanaan passi tai henkilökortti.

Opiskelija täyttää ja allekirjoittaa Opiskelijan sitoumus atk-työskentelyn tietosuojaohjeen noudattamisesta –lomakkeen aina, jos harjoittelujen välissä on useampi viikko tai kuukausi.

Opiskelijan mukana eri harjoittelujaksoilla kulkee opiskelijan sitoutumislomake ATK-työskentelyn tietosuojaohjeen noudattamisesta.

SORA-lainsäädäntöön perustuen, opiskelijan on ennen harjoitteluun tuloa esitettävä oppilaitoksen nimeämälle edustajalle rikostaustaote, sydänpajan ja aikuispsykiatrian yksiköitä lukuun ottamatta kaikkiin muihin yksiköihin.

 

Harjoittelun päättyessä 

Opiskelija täyttää sähköisen opiskelijapalautelomakkeen  (CLES-palaute, linkki alla) ja merkitsee sen työvuorolomakkeeseen. Saatujen palautteiden avulla voimme kehittää opiskelijaohjausta organisaatiossamme.

Opinnäytetyöt

Lapin sairaanhoitopiirissä on opiskelijoiden opinnäytetöitä varten laadittu opinnäytetöiden eettinen ohjeistus, myös opetuspotilaan asemasta on annettu ohjeistus.


TET- , Ammattistartti- ja muita eri koulutuspalveluiden harjoittelijoita

Ammattiin valmistuvien työharjoittelijoiden lisäksi Lapin sairaanhoitopiiriin pääsee vuosittain muutamia TET- , Ammattistartti- ja muita eri koulutuspalveluiden harjoittelijoita. Näistä tutustumispaikoista voi tiedustella sähköpostista: koulutus(at)lshp.fi.