Tutkimustyötä koskevat ohjeet

 

Tutkimuslupakäytännöt Lapin sairaanhoitopiirissä

 LSHP Tutkimusapurahaohje 2022

Tutkimuslupahakemus

Rekisteritutkimuslupahakemus

Jos tutkimuksessa yhdistetään usean eri sairaanhoitopiirin rekistereitä, niin luvan myöntää sosiaali- ja terveysalan lupaviranomainen Findata. Se myös käsittelee aineiston tietoturvalliseksi ennen kuin luovuttaa sen hakijalle turvalliseen käyttöympäristöön. Linkki: https://www.findata.fi/

Tutkimustoimintaan tarkoitetun valtion tutkimusrahoituksen (VTR) hakeminen, käyttö ja raportointi

Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen käsittely

 Mistä haen rahoitusta tieteen tekemiseen? 
Tutkimuspalvelupäällikkö Emma Pirilä, Biocenter Oulu

Sairaala-apteekin ohjeistus tutkimuslääkkeiden käsittelystä
Tutkimuksen perustiedot -ilmoituslomake tutkijan täytetäväksi
Yhteyshenkilö
sairaala-apteekkari Leena Laine
puh. 040 846 6507
leena.laine(at)lshp.fi

NordLab / Laboratorion ohjeistus tutkimukstyöhön
Tutkimuskoordinaattori Helena Moilanen
puh. 040 635 6346
s-posti: helena.moilanen(at)nordlab.fi
 

Alueellinen eettinen toimikunta

Alueellinen eettinen toimikunta vastaa koko Oulun yliopistollinen sairaalan  erityisvastuualueesta. Toimikunnassa on edustus jokaisesta OYS:n erityisvastuualueen sairaanhoitopiiristä. Lapin sairaanhoitopiirin edustajana toimii dosentti Katri Vuopala.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella toimivien tutkijoiden tulee ottaa lausuntopyyntöasioissa ensisijaisesti yhteyttä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelliseen eettiseen toimikuntaan.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueellisen eettisen toimikunnan Internet-sivuilla voi tutustua lausuntohakemusmenettelyyn ja siihen liittyviin ohjeisiin.

Eettisen toimikunnan toiminta perustuu laissa säädettyihin tehtäviin (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999).