Keräämme asiakaskokemuksia keskussairaalan vuodeosastoilla viikolla 48 (28.11.- 4.12.)

Julkaistu 21.11.2022 klo 7.55

 

Sinun kokemuksesi saamastasi hoidosta auttaa meitä kehittämään palveluitamme.

Kysymykset kartoittavat mm. kohtelua, huomioimista päätöksenteossa, osallistamista ja hoitotyön tarpeisiin vastaamisen laatua.

Lapin sairaanhoitopiiri on mukana hoitotyön kansallisessa vertaiskehittämisen verkostossa (HoiVerKe). Tavoitteenamme on tarjota potilaillemme laadukasta, vaikuttavaa, turvallista ja yhdenvertaista palvelua.

Hoitotyön asiakaskokemus on yksi HoiVerKen hoitotyön laadun mittari. Kyselyn avulla voidaan tarkastella ja kehittää hoitotyön toteuttamisen rakenteita, hoidon tulosta ja prosesseja valtakunnallisesti. Liityimme mukaan verkostoon vuonna 2020.

Kysely toteutetaan neljä kertaa vuodessa vuodeosastoilla 3A, 4, 5A, 5B ja 6 hoidossa oleville potilaille ja heidän läheisilleen. Kysely toteutetaan myös lastenyksikössä vuodeosastohoidossa oleville lapsille ja heidän vanhemmilleen. Vastata voi QR koodin avulla älylaitteella tai paperilomakkeella.
 

Tiedote kokonaisuudessaan on luettavissa:

pdf  Keräämme asiakaskokemuksia keskussairaalan vuodeosastoilla viikolla 48 (28.11.- 4.12.)


Lisätietoja:

Marjaana Vuolo
Ylihoitaja
Operatiivisen hoidon tulosalue
040 769 8112
marjaana.vuolo@lapha.fi