Lämpimät onnittelut vuoden Rafaela-henkilölle Päivi Niemeläiselle!

Julkaistu 19.11.2021 klo 7.00

Osastonhoitaja Päivi Niemeläinen vuoden Rafaela-henkilö


Osastonhoitaja Päivi Niemeläinen vuoden Rafaela-henkilö

FCG:n johtoryhmä on valinnut vuoden Rafaela-henkilöksi osastonhoitaja Päivi Niemeläisen.  Hän on toiminut Lapin keskussairaalan Rafaela-koordinaattorina ja pääkäyttäjänä toista kymmentä vuotta.

Valintaperusteluissa todetaan muun muassa:

Päivi Niemeläinen on pidetty toimija sekä hoitoisuusluokituksen edistäjä ja sanansaattaja organisaatiossaan. Ammattitaitonsa sekä persoonansa ja tyylinsä siivittämänä hän on pitänyt Lapin sairaanhoitopiirin hoitotyön toimijat Rafaela-järjestelmässä ”inessä” ja aktiivisina.

Päivi Niemeläisen ajattelussa korostuu potilaan hoidon tarve lähtökohtana hoitoisuus-ajattelulle ja hoitoisuuden luokittelulle. Hänen kanssaan on ollut mahdollista viedä hoitoisuusluokituksen hyödyntäminen organisaatiossa aivan uusille tasoille, muun muassa joka-aamuisessa resurssi-huddlessa.

Rafaela-järjestelmän jalkauttamisessa Lapin sairaanhoitopiirin ensimmäiseen perusterveydenhuollon yksikköön Muonion terveyskeskuksessa Päivin rooli oli sekä kouluttajana että hoitoisuusluokitus-ajattelun juurruttajana keskeinen.