Lapin keskussairaalan laajennusosan taidehankinnat portfoliohaussa

Julkaistu 2.11.2020 klo 10.00

 

Lapin keskussairaalan taidehankintojen portfoliohaku on suunnattu Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa toimiville ammattitaitelijoille. Portfoliohaku päättyy 20.marraskuuta.

Taiteilijoita tai taideryhmiä haetaan kaksivaiheisella taidehaulla ideoimaan ja toteuttamaan taideteoksia keskussairaalan laajennusosien aula- ja taukotiloihin. Ensimmäisessä vaiheessa taiteilijat ja taiteelliset työryhmät voivat lähettää portfolionsa, jossa esittelevät aikaisempia teoksiaan. Portfolioiden perusteella valitaan 3-4 tekijää, joilta tilataan luonnokset.

Taideteosten toivotaan olevan elämyksellisiä ja oivaltavia, inhimillisyyttä viestiviä sekä rakennuksen käyttäjäryhmät ja käyttötarkoituksen huomioiva. Taideteosten ja uudisrakennuksen arkkitehtuurin tulee muodostaa kokonaisuus, jonka osat täydentävät ja vahvistavat toisiaan kiinnostavalla tavalla.

Valitut taiteilijat tai taitelijaryhmät kutsutaan toimeksiantopalaveriin tammikuun alussa, teosehdotukset ja luonnokset esitellään hankintatyöryhmälle helmikuussa. Taitelijoiden työskentelyaika ajoittuu vuoden 2021 alkukuukausille.

Toteutettavat teokset hankitaan %-taiteen periaatteella uudisrakennuksen rakentamiskustannuksista. Portfoliohaussa taiteen kokonaisbudjetiksi on määritetty 215 000 euroa.

Lapin keskussairaalan ensimmäisessä laajennusvaiheessa rakennetaan uudet tilat muun muassa päivystykselle, leikkaussaleille, sairaala-apteekille ja psykiatrian vuodeosastoille ja ne saadaan käyttöön vuonna 2023.

Laajennushankkeen arkkitehtikilpailun voitti Verstas arkkitehdit Oy ehdotuksellaan ITU, jonka Lapin sairaanhoitopiiri otti käyttöön koko laajennushankkeen nimeksi (ITU2022). Inhimillisesti Tehokas Uusi sairaala asettaa erityishuomion potilaan hyvinvointiin ja tilojen valoisuuteen sekä viihtyvyyteen.

Linkki: pdfTaidehankintojen portfoliohaku 2.-20.11.2020

Lisätietoja:

Tom Engblom (portfoliohaku)
taidekoordinaattori
p. 050 546 9927
tom.engblom@ulapland.fi

Janne Keskinarkaus (LKS-laajennushanke)
projektinjohtaja
LKS-laajennushanke
p. 040 630 1109

Taukotila, johon tulee keskussairaalan laajennuksen taidehankintoja