Lapin sairaanhoitopiirin aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelujen (MiePä) päivystystä ja puhelinpalvelua selkeytetään 3. syyskuuta lähtien

Julkaistu 29.8.2018 klo 11.52


MiePä-triageen eli psykiatriseen päivystykseen sekä hoidontarpeen arviointi -, neuvonta - ja ajanvarauspuhelimeen 040 715 8400 voi soittaa vuorokauden ympäri. MiePä-triage toimii Lapin keskussairaalan viereisessä VILKKA-kiinteistössä Porokatu 32.  Mielitiimin ajanvaraus- ja neuvontapuhelin lopettaa samalla toimintansa.

Puhelinpalvelussa on automaattinen valikko, jossa voi valita joko hoidontarpeen arvioinnin/neuvonnan mielenterveyteen liittyvissä asioissa, ajanvarausasiat jo hoitosuhteessa oleville tai päihteisiin liittyvät ongelmat. Valinnan jälkeen puhelut ohjautuvat joko psykiatrian päivystävälle sairaanhoitajalle, sihteerille tai A-klinikalle.

MiePä-triagen päivystävä sairaanhoitaja ottaa vastaan puhelut ja tekee puhelun aikana ensiarvion hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä. Jos tilanne on sellainen, että ensiarvioita ei voida tehdä puhelimitse, kutsutaan soittaja päivystystapaamiseen Lapin keskussairaalan yhteispäivystykseen, jossa päivystävä psykiatrinen sairaanhoitaja arvioi potilaan ja tarpeen mukaan ohjaa potilaan lääkärin arvioon.

Arvion jälkeen MiePä-triage varaa ajan tarpeenmukaiseen hoitoyksikköön. MiePä-triagen sihteeri vastaa ajanvarauspuheluihin klo 8–16 arkipäivisin. Päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvistä ongelmista vastaa A-klinikan arviointitiimi, puhelinaika arkipäivisin klo 9–10.  A-klinikalla on käytössä myös 24/7 sähköinen asiointipalvelu Virtu.fi sivustolla, Miepä-triagelle vastaava palvelu avataan syyskuun aikana.

MiePä-triage on tarkoitettu Lapin sairaanhoitopiirin alueen aikuisväestölle. Tavoitteena on tarjota apu mielenterveysongelmiin oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Päivystyspuhelimessa annetaan myös palveluneuvontaa ja ohjataan ajanvaraukselliseen jatkohoitoon.

Päivystävässä puhelimessa annetaan neuvontaa kansalaisten lisäksi myös sidosryhmille ja viranomaisille. MiePä-triagen kautta ei uusita reseptejä, vaan nämä hoidetaan Omakannan tai hoidosta vastaavan henkilön kautta.

 

Lisätietoja

Antti Alaräisänen
p. 040 653 8705  
Tulosyksikköjohtaja, ylilääkäri
Nopeiden palvelujen ja konsultaatioiden tulosyksikkö
Mielenterveys- ja päihdepalvelut (MiePä)
Lapin sairaanhoitopiiri