Potilaille ja läheisille

 

Omaisten vierailut Lapin keskussairaalan sisätautiosastoilla 5A ja 5B on kielletty 11.10.2022 asti

4.10.2022  Infektioiden torjuntayksikkö: Koronavirustilanne Lapin keskussairaalassa on pahentunut, jonka takia potilaiden omaisten vierailut keskussairaalan sisätautiosastoilla 5A ja 5B on kielletty 11.10.2022 asti potilaiden sekä henkilökunnan tartuntariskin pienentämiseksi.

Saattohoidossa olevan tai muuten vakavasti sairaan potilaan kohdalla oireettomien läheisten vierailut ovat mahdollisia, niistä sovitaan erikseen hoitavan yksikön kanssa. 
 

Kasvomaskin käyttö keskussairaalassa 


25.5.2022 Infektioiden torjuntayksikkö: Potilaita, asiakkaita ja omaisia suositellaan edelleen käyttämään kirurgista suu-nenäsuojainta asioidessaan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, kuten poliklinikoilla ja potilashuoneissa.

 

Tutustu potilasohjauksen palvelupolkuun

Palvelupolku kertoo potilaalle kuinka hän voi hakea ohjausta ja tietoa omasta hoidostaan ennen varsinaista sairaalakäyntiä.
Linkki potilasohjauksen palvelupolun sivulle:Palvelupolku potilasohjauksen tukena

 

Potilasopas

Lapin keskussairaalan potilasoppaissa on vastaukset useimpiin käytännön kysymyksiin, jotka tulevat eteen sairaalahoidon tai poliklinikkakäynnin aikana tai sen jälkeen. 

Potilailla on mahdollisuus saada lisätietoa ja tukea liittyen muun muassa potilaan asemaan ja oikeuksiin, sosiaalipalveluihin tai hengellisiin asioihin.  Sairaalan toimintaa ja potilasturvallisuutta voidaan kehittää saadun palautteen ja vaarailmoitusten kautta.

Vuodeosastolla ja vastaanottoyksiköissä annetaan enemmän hoitoihin liittyviä tietoja

Huomio!  Älkää ottako mukaan suuria rahasummia, pankkikortteja, koruja tai muita arvoesineitä. Potilas vastaa itse henkilökohtaisista tavaroistaan ollessaan osastolla.

Linkki potilasoppaan sivulle: Lapin keskussairaalan potilasopas

 

Käsienpesu estää tartuntojen leviämisen

Sairaalassa potilaat ovat yleensä heikkokuntoisia tai leikkauksista toipuvia, jotka ovat herkkiä tartunnoille. Monet taudit ja infektiot tarttuvat käsien kautta ja leviävät helposti sairaaloissa.

Potilaat ja vierailijat voivat ennaltaehkäistä tartuntojen leviämistä pesemällä ja desinfioimalla kätensä.

Seinään kiinntettyjä käsihuuhteita on esillä muun muassa sairaalan osastoilla, potilashuoneissa ja poliklinikoiden odotusauloissa.
 

Hajusteet

Sairaalassa on paljon allergisia potilaita, omaisia ja henkilökuntaa, jotka saavat  hajuista allergisia oireita.  Tämän vuoksi on hyvä välttää hajusteiden ja voimakkaiden partavesien käyttöä sairaalassa ollessa ja vieraillessa.