Potilaille ja läheisille

Omaisten vierailukielto Lapin keskussairaalassa ja alueen sote-yksiköissä

Omaisten vierailut Lapin sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä (koskee myös Lapin keskussairaalaa) pääsääntöisesti kielletään seuraavia poikkeuksia lukuunottamatta.

Potilaiden omaisten vierailut Lapin sairaanhoitopiirin sairaaloissa ja muissa Lapin sairaanhoitopiirin yksiköissä on kielletty toistaiseksi sekä potilaiden että henkilökunnan tartuntariskin pienentämiseksi.

Päätös ei koske lastenosastojen potilaiden ja synnyttäjien läheisiä, jos nämä ovat oireettomia. Synnytysosastolla nämä läheiset tarkoittavat lähinnä lapsen isää tai muuta tukihenkilöä. Lastenosastoilla läheisillä tarkoitetaan molempia vanhempia tai huoltajia.

Päivystykseen saa tulla vain yksi saattaja.

Saattohoidossa olevan tai muuten vakavasti sairaan potilaan kohdalla oireettomien läheisten vierailut ovat mahdollisia, niistä sovitaan erikseen hoitavan yksikön kanssa.


5.1.2022 Infektioiden torjuntayksikkö

 

Potilasopas

Lapin keskussairaalan potilasoppaissa on vastaukset useimpiin käytännön kysymyksiin, jotka tulevat eteen sairaalahoidon tai poliklinikkakäynnin aikana tai sen jälkeen. 

Potilailla on mahdollisuus saada lisätietoa ja tukea liittyen muun muassa potilaan asemaan ja oikeuksiin, sosiaalipalveluihin tai hengellisiin asioihin.  Sairaalan toimintaa ja potilasturvallisuutta voidaan kehittää saadun palautteen ja vaarailmoitusten kautta.

Vuodeosastolla ja vastaanottoyksiköissä annetaan enemmän hoitoihin liittyviä tietoja

Huomio!  Älkää ottako mukaan suuria rahasummia, pankkikortteja, koruja tai muita arvoesineitä. Potilas vastaa itse henkilökohtaisista tavaroistaan ollessaan osastolla.

Linkki potilasoppaan sivulle: Lapin keskussairaalan potilasopas

 

Käsienpesu estää tartuntojen leviämisen

Sairaalassa potilaat ovat yleensä heikkokuntoisia tai leikkauksista toipuvia, jotka ovat herkkiä tartunnoille. Monet taudit ja infektiot tarttuvat käsien kautta ja leviävät helposti sairaaloissa.

Potilaat ja vierailijat voivat ennaltaehkäistä tartuntojen leviämistä pesemällä ja desinfioimalla kätensä.

Seinään kiinntettyjä käsihuuhteita on esillä muun muassa sairaalan osastoilla, potilashuoneissa ja poliklinikoiden odotusauloissa.
 

Hajusteet

Sairaalassa on paljon allergisia potilaita, omaisia ja henkilökuntaa, jotka saavat  hajuista allergisia oireita.  Tämän vuoksi on hyvä välttää hajusteiden ja voimakkaiden partavesien käyttöä sairaalassa ollessa ja vieraillessa.