Lomakkeita


Lapin hyvinvointialueen sähköisesti tai käsin täytettävät lomakkeet 


Linkki sivulle: Tiedonsaantioikeus 

​​​​​​​Tiedonsaantioikeus-sivuilla on sekä sähköisesti että tulostettavat/käsin täytettävät lomakkeet:

 • Asiakas- tai potilastietojen tilaus
 • Henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö
 • Lokitietopyyntö
 • Rekisteritietojen oikaisu- tai taydennyspyyntö
 • Valtakirja potilasasiakirjojen luovuttamiseen
 • Potilasasiakirjojen luovuttamiseen annetun valtakirjan peruuttaminen
 • Pyyntö vainajan tietojen luovuttamiseksi 
   

Linkki sivulle: Asiakkaan ja potilaan oikeudet 

Asiakkaan ja potilaan oikeudet -sivulla sekä sähköisesti että tulostettavat/käsin täytettävät lomakkeet:

 • Potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvä muistutus
 • Sosiaalihuollon asiakkaan muistutus
 • Potilaan ja omaisen haitta- ja vaaratilanneilmoitus

 

Korvaushakemus

Korvaushakemus koskien hoidon aikana kadonnutta/rikkoutunutta omaisuutta tai aiheutunutta muuta vahinkoa tai kuluerää (linkki avautuu kirjeitse lähetettävälle lomakkeelle).

Linkki: Korvaushakemuslomake
 

Hoitotahto-lomake
 

Psykiatrinen hoitotahto lomakkeineen