Lomakkeita

 

Korvaushakemus
koskien hoidon aikana kadonnutta/rikkoutunutta omaisuutta tai aiheutunutta muuta vahinkoa tai kuluerää

Muistutuslomake
Mikäli olette tyytymätön saamaanne hoitoon tai kohteluun, on teillä oikeus tehdä muistutus yksikön terveydenhoidosta vastaavalle johtajalle.

Potilasasiakirjojen tilaus potilaskertomuskeskuksesta

Lokitietojen tarkastusohje potilaalle/asiakkaalle

Lokitietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö
- Voit pyytää tällä lomakkeella Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä omien tai huollettavasi/edunvalvottavasi henkilön rekisteritietojen tarkastusta tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti.

Rekisteritietojen oikaisu- / täydennyspyyntö
- Voit pyytää tällä lomakkeella Lapin sairaanhoitopiiriltä omien tai huollettavasti/edunvalvottavasi henkilön rekisteritietojen oikaisua tai täydennystä tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaisesti.  

Potilaan / Omaisen vaaratilanneilmoitus

Hoitotahto

Psykiatrinen hoitotahto lomakkeineen

Radiologisten cd-tallenteiden tilaus

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi

- - -

Tietosuojaseloste webropol