Potilas- ja omaisneuvosto


Lapin sairaanhoitopiirissä on kuntayhtymän hallituksen päätöksen (4.11.2009) mukaisesti neuvoa-antava potilas- ja omaisneuvosto. Neuvoston muodostavat edustajat kaikista Lapin sairaanhoitopiirin alueella toimivista potilas- ja omaisjärjestöistä. Neuvoston kokoontuu kaksi kertaa vuodessa Lapin sairaanhoitopiirin johdon kokoon kutsumana.

Potilas- ja omaisneuvoston tehtäviä

- Informaation ja tiedon jakaminen Lapin sairaanhoitopiirin ja sen alueella toimivien potilas- ja omaisjärjestöjen kesken
- Palvelujen kehittämiseen osallistuminen
- Potilasturvallisuuden edistämiseen osallistuminen
- Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyö
- Potilasjärjestöjen asiantuntemuksen hyödyntäminen sairaanhoitopiirin toimitilojen rakentamisen ja remontoinnin yhteydessä
 

Kokoukset
 

27.11.2019
Potilas- ja omaisneuvoston 27.11.2019 kokouksen muistio
Esitys Asiakasymmärryksen rooli sairaalasuunnittelussa palvelumuotoilija Jenny Siivola
Potilasturvallisuussuunnittelijoiden esitys
Esitys Lapin järjestöjen ja Lapin sairaanhoitopiirin yhteistyö
 
 
10.12.2018
Potilas- ja omaisneuvoston 10.12.2018 kokouksen muistio
Esitys Tupakoimatta sairaalahoidossa
Esitys LKS laajennushanke
Esitys Taide tavoittaa
Esitys palvelut asiakaslähtöisiksi
Yhteenveto potilas- ja omaisneuvoston kokouksien kehittämisestä
 
27.5.2019
Potilas- ja omaisneuvoston 27.5.2019 kokouksen muistio
 Esitys LKS laajennushanke ITU 2022
 Esitys Digituki-hanke
 Esitys potilasasiamiehen vuosi 2018

 

13.11.2017
Potilas- ja omaisneuvoston 13.11.2017 kokouksen muistio Esitys Noona osana potilaan syövän hoitoa
Esitys vakavien vaaratapahtumien tutkintakäytäntö Lapin keskussairaalassa

 

 

 

14.5.2018
 Potilas- ja omaisneuvoston 14.5.2018 kokouksen muistio
 Esitys Sote- ja maakuntauudistus
 Esitys Päivystys pirttiin
 Esitys tietosuoja-asetus
 Esitys ennakoiva kotiutumisen  toimintamalli
 Esitys koulutusta taksinkuljettajille ja hoitajille
 Esitys potilasasiamiehen vuosi 2017
 

 

7.11.2016
Potilas- ja omaisneuvoston 7.11.2016 kokouksen muistio
Muistion liite ITU 2022 projekti
Muistion liite BiopankkiBorealis 2016
Muistion liite Lapissa asiakas saa palvelun oikeaan aikaan. Lähellä Ihmistä.
Muistion liite Mielenterveys- ja päihdepalvelujen alueellinen yhdistyminen

5.6.2017
Potilas- ja omaisneuvoston 5.6.2017 kokouksen muistio
Muistion liite: Potilasasiamiehen vuosi 2016
Muistion liite: LKS laajennushanke Muistion liite: Lääkehoidon päivä

 

 

8.12.2015
Muistio
Muistion liite: Hoidollinen potilashotelli
Muistion liite: Asiakasraati
Muistion liite: Potilaan vaaratilanneilmoitus
Muistion liite: Potilastiedon arkisto
Muistion liite: Tietoa potilaan oikeuksista-opas 2015
 

26.4.2016
Muistio
Muistion liite: Sote-valmistelun tilannekatsaus
Muistion liite: Mielenterveys- ja päihdepalvelujen alueellisen yhdistämisen valmisteluhanke
Muistion liite: Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa
Muistion liite: Potilaan/läheisen osallistaminen potilasturvallisuuden kehittämisessä
Muistion liite:Potilasasiamiehen vuosi 2015

8.12.2014
Muistio
Muistion liite: Muistutusmenettely uudistukset 1.1.2015
Muistion liite: potilas- ja omaisneuvosto ajankohtaiset
Muistion liite: Pömpeli-esittely
Muistion liite: Asiakasraati
 9.6.2014
Muistio
Muistion liite; raportti potilasturvallisuuden nykytila
Muistion liite: potilasasiamiespalvelut 2013
25.11.2013
Muistio
22.5.2013
Muistio
Muistion liite; tiedote itseilmoitusjärjestelmästä
Kokous 29.10.2012
Muistio
 
14.11.2011
Pöytäkirja
28.3.2011
Pöytäkirja
Osallistujaluettelo
Asialista
Kokouskutsu
18.8.2010
Pöytäkirja