Aiheettoman tai virheellisen maksusuorituksen palauttaminen


Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tileille maksettavia alle 50 euron aiheettomia tai virheellisiä maksusuorituksia ei palauteta muutoin kuin maksajan tekemästä erillisestä vaatimuksesta.

50 euron tai siitä suurempien summien palautus otetaan valmisteluun ilman erillistä vaatimusta.

Maksusuoritus on aiheeton, jos maksu ei kuulu Lapin sairaanhoitopiirille. Maksusuoritus on virheellinen, jos maksu on veloitusta suurempi (maksun ylittävä osa) tai maksu on suoritettu moneen kertaan. Aiheettoman tai virheellisen maksusuorituksen palauttamisesta veloitetaan 5 euron käsittelykulu.

Aiheettoman tai virheellisen maksusuorituksen palauttamiseksi sairaanhoitopiiri tarvitsee oheisessa lomakkeessa pyydetyt tiedot. Tiedot voi toimittaa täyttämällä oheisen lomakkeen ja tulostamalla sen tai vapaamuotoisesti vastaavat tiedot muuten kirjallisesti toimittamalla osoitteeseen:

Lapin sairaanhoitopiirin ky
Talouspalvelut
PL 8041
96101 Rovaniemi

Lomakkeen tai vapaamuotoisesti tarvittavat tiedot kirjallisesti voi palauttaa myös Lapin keskussairaalan neuvontaan (Ounasrinteentie 22, sairaalan pääaula).