Asiakirjoista ja tiedonhausta/käsittelystä ja postituksesta perittävät maksut


Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä asiakirjoista perittävien maksujen määräytyminen

Asiakirjoista ei peritä maksuja, kun

 • asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti;
 • asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi;
 • julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse;
 • sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse;
 • pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin
 • henkilötietolain mukaisesta tarkastusoikeuden käyttämisestä on kulunut aikaa enemmän kuin yksi vuosi
 • asiakirjan antaminen on säädetty jonkin lain tai asetuksen mukaan maksuttomaksi
 • maksu on suuruudeltaan niin pieni, että se ei kata laskun lähettämisen kustannuksia


Asiakirjoista peritään maksu, kun

 • maksuttomuuden edellytykset eivät täyty
 • kohtien 1-5 asiakirjan pyyntö ei ole tarpeeksi tarkasti yksilöity, jolloin tieto ei ole löydettävissä tietojärjestelmistä luokittelu- tai muulla hakuehdolla
 • kustannukset asiakirjan antamisesta ovat suuremmat kuin laskun lähettämisen kustannus
 • asiakirjan antaminen vaatii aikaa vievää tiedonhakua tai muuta käsittelyä


Maksun suuruuden määrittelyssä on pyritty huomioimaan edellä mainitut seikat siten, että maksujen periminen kohdistuisi erityisesti niihin tilanteisiin, jolloin asiakirjojen antaminen vaatii erityisesti työpanosta ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia ja niin, että asiakirjoista laskuttaminen ei ole kalliimpaa kuin varsinainen laskutuksen kohde.

Asiakirjoista ja tiedonhausta/käsittelystä ja postituksesta perittävät maksut taulukossa:

Maksun peruste Hinta
Asiakirja A4 tai A3 kokoisena tulosteena, kopiona tai otteena kun  sivuja on enemmän kuin 5. Maksu peritään kaikista sivuista 1,50 €/sivu
Normaali tiedonhaku/käsitely (alle 2 h) 38 €
Vaativa tiedonhaku/käsittely (2 - 5 h) 97 €
Hyvin vaativa tiedonhaku/käsittely  (5-7 h) 193 €
Erittäin vaativa tiedonhaku/käsittely (hyvin vaativan tiedonhaun (7 h) lisäksi laskutetaan jokaiselta alkavalta tunnilta lisätuntimaksu) 27 €
Tilanteissa, joissa erityistoimenpiteenä laskutetaan tiedonhakua / käsittelyä, laskutetaan lisäksi luovutettavista asiakirjoista sivukohtainen maksu.
Postimaksut postituksen toteutuneilla kustannuksilla
Muihin paitsi postimaksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva alv.


Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus