Endokardiittiprofylaksia

Potilasryhmät, joille toimenpidettä edeltävä antibioottiprofylaksi on paikallaan:

Proteesiläppäpotilas tai potilas, jolle on käytetty keinomateriaaleja sydänläpän korjausleikkauksessa

Aikaisemmin sairastettu endokardiitti

Korjaamaton syanoottinen synnynnäinen sydänvika, mukaan lukien palliatiivisen suntin tai putkisiirteen (conduit) saaneet potilaat.

Korjattu synnynnäinen sydänvika, mikäli potilaalle on jäänyt residuaalidefekti, joka sijaitsee keinomateriaalin tai proteesin lähellä.

Ensimmäisen 6 kk ajan potilaille, joille on suoritettu synnynnäisen sydänvian vuoksi leikkaus käyttäen keinomateriaaleja, suntteja ja putkisiirteitä (conduit), sekä potilaille, joille on asetettu suljinlaite leikkauksessa tai katetroinnin yhteydessä.

Sydämensiirtopotilaat, joille on kehittynyt läppävika.