Infektio-sairaalahygieniayksikön omat hoitoketjut

 

Elintarvike- ja vesivälitteisen epidemian torjunta

Kotialkuisen pneumonian hoito

Tuberkuloosipotilaan hoitoketju

Indikaatiot tuberkuloosin kontaktiselvityksen aloittamiseen

Tuberkuloosin kontaktiselvityksen toteuttaminen ja altistuneiden tutkiminen

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden seulonnat

Vastasyntyneen BCG - rokotus

Riskiryhmään kuuluvan lapsen BCG - rokotus

Hoitoketjut löytyvät alla olevasta linkistä:

Prosessiportaali / hoitoketjut > Infektiot ja sairaalahygienia

 

14.12.2012 Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö