Kuvaaminen sairaalassa

 Ohje 3/2016

Arkipäiväämme kuuluvat nykyisin monenlaiset laitteet, joilla voi ottaa kuvia. Monien mielestä selfiet ovat hauskoja ja harmittomia. Digikuvat ja videonpätkät leviävät yhdellä napinpainalluksella verkossa. Sairaalaympäristössä se ei ole ongelmatonta. Potilaalla, työntekijällä ja vierailijalla on oikeus yksityisyyteen sairaalassa. Toisen kuvaaminen sairaalaympäristössä ilman tämän suostumusta on pääsääntöisesti kiellettyä.

Sen vuoksi meillä on yleinen kuvaamiskielto sairaalan tiloissa. Meidän on kyettävä takamaan muiden sairaalassa oleskelevien ihmisten yksityisyys. Meillä on siltä osin myös valvontavelvollisuus. Muistutukseksi olemme panneet kaikkien sisäänkäyntien yhteyteen valokuvaamisen kieltävän merkin.

Jokaisella on toisaalta lähtökohtaisesti oikeus kuvata itseään ja muita yleisellä paikalla. Esimerkiksi pääaula voidaan katsoa yleiseksi paikaksi. Tällöinkin sairaalaympäristössä oleskelevilla ihmisillä on oikeus yksityisyyteen. Potilaalla on kuitenkin oikeus dokumentoida oma asiakaspalvelutilanteensa.

Jos potilaat, läheiset tai vierailijat haluavat kuvata sairaalassa, on heidän sovittava henkilöstön kanssa etukäteen siitä, miten kuvaaminen voidaan tehdä. Tästä on myös ohje sairaanhoitopiirin internetissä, johin voitte tarvittaessa viitata. Henkilökunnan tehtävänä on varmistaa kuvaustilanteet niin, ettei kenenkään yksityisyyttä loukata. Kyse on kunnioituksesta ja toisten huomioimisesta.

 * Salakatselu rikoslain 24 luvun 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan se, joka oikeudettomasti teknisellä laitteella katselee tai kuvaa henkilöä tämän yksityisyyttä loukaten yleisöltä suljetussa, julkisrauhan rikkomista koskevan lainkohdan tarkoittamassa julkisessa rakennuksessa tai huoneistossa, on tuomittava salakatselusta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

15.7.2016

Jukka Mattila
Johtajaylilääkäri
Lasse Kylén
Turvallisuuspäällikkö