Refluksitauti, potilasohje


Refluksitaudin yhteydessä annettava ensitietovaiheen potilasohje on luettavissa ja tulostettavissa:

Refluksitauti


Päivitetty 5/ 2018

3/2012 K.S. (tekijä H-K.K.)