Temp, lämpö- ja kylmäkynnysmittaus, potilasohje


Poilasohje on luettavissa ja tulostettavissa:

Temp, lämpö- ja kylmäkynnysmittaus, potilasohje

 

Temp_kuva.jpg