Sähköinen asiointi


Lapin hyvinvointialueen sähköisesti tai käsin täytettävät lomakkeet 


Linkki sivulle: Tiedonsaantioikeus 

​​​​​​​Tiedonsaantioikeus-sivuilla on sekä sähköisesti että tulostettavat/käsin täytettävät lomakkeet:

 • Asiakas- tai potilastietojen tilaus
 • Henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö
 • Lokitietopyyntö
 • Rekisteritietojen oikaisu- tai taydennyspyyntö
 • Valtakirja potilasasiakirjojen luovuttamiseen
 • Potilasasiakirjojen luovuttamiseen annetun valtakirjan peruuttaminen
 • Pyyntö vainajan tietojen luovuttamiseksi 
   

Linkki sivulle: Asiakkaan ja potilaan oikeudet 

Asiakkaan ja potilaan oikeudet -sivulla sekä sähköisesti että tulostettavat/käsin täytettävät lomakkeet:

 • Potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvä muistutus
 • Sosiaalihuollon asiakkaan muistutus
 • Potilaan ja omaisen haitta- ja vaaratilanneilmoitus

 

Ajanvaraukset

Lapin keskussairaalan sähköinen ajanvarauspalvelu

Sähköisessä ajanvarauspalvelussa voit tarkistaa vastaanottoaikasi Lapin keskussairaalaan. Jos ajanvarauskirjeessäsi on kerrottu mahdollisuudesta siirtää tai perua ajanvaraus, voit tehdä sen sairaanhoitopiirin internet-osoitteesta www.lshp.fi/ajanvaraus. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Ajanvarauksessa huoltajat voivat asioida alle 13-vuotiaan puolesta. Lisää toisen henkilön puolesta asioinnista voi lukea Suomi.fi-sivulta.
Linkki ajanvarauspalveluun: Lapin keskussairaalan sähköinen ajanvarauspalvelu
 

Sähköinen ajanvaraus Muoniossa hammashoitoon, Hetassa hammashoitoon, terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien vastaanotolle

Linkki ajanvaraukseen: Muonion-Enontekiön perusterveydenhuollon verkkoajanvaraus
 

Sähköinen yhteydenotto Muonion ja Enontekiön kuntien terveysasemille

Sähköinen yhteydenotto soveltuu moniin terveyteen ja sairauksiin liittyviin asioihin ja esim. tulosten tai ohjeiden kysymiseen.
Linkki Virtu.fi-sivustolle: Sähköinen yhteydenotto Muonion ja Enontekiön kuntien terveysasemille, LSHP / Virtu.fi
 

NordLab laboratorion ajanvaraus

Linkki NordLabin ajanvarauzsivustolle: NordLab laboratorion ajanvaraus

 

Esi- ja seurantatietojen kerääminen

Lastensairauksien Astman digihoitopolku

Digihoitopolku mahdollistaa lääkärin ja sairaanhoitajan etävastaanotot.
Potilaat/huoltajat voivat välittää astmaa koskevat tarkat tiedot kotoa seurantalomakkeilla itselleen sopivaan aikaan ennen vastaanottoja.
Polulta potilaat/huoltajat saavat lisäinformaatiota astman hoidosta.
Asiakkaan liittäminen digihoitopolulle vaatii hoitosuhteen Lapin keskussairaalan lastensairauksien poliklinikalle.
Digihoitopolku löytyy valtakunnallisesta Terveyskylä.fi > Omapolku-palvelusta, jonne kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä varmennekortilla.
Linkki Terveyskylä.fi-sivustolle Omapolkupalveluun: Lastensairauksien Astman digihoitopolku
 

Psykiatrisen avohoidon esitietolomake, LSHP

Lomakkeella kerätään tietoa vastaanottokäynnille tulevalta asiakkaalta hänen tilanteestaan. Palvelun kautta saat lähetettyä lomakkeen tietoturvallisesti ja maksutta LSHPn psykiatrian poliklinikalle.
Linkki Virtu.fi-sivustolle:
Psykiatrisen avohoidon esitietolomake, LSHP / Virtu.fi
 

Noona - syövänhoidon verkkopoliklinikka

Mobiilipalvelu syöpäpotilaiden voinnin seurannassa. Potilas voi olla yhteydessä häntä hoitavan poliklinikan kanssa hoitojen ja seurantavaiheeni aikana. Käyttö edellyttää hoitosuhteen.
 

Omavointi-asiointipalvelu

Omavoinnin lomakekyselyiden avulla ammattilaiset saavat käyttöönsä tietoa tilasi yleiskuvasta ennen toimenpiteeseen tuloa sekä hoidon jälkeisestä toipumisesta ja mahdollisesta lisähoidon tarpeesta. Lomakkeet on toteutettu yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja kyselyistä tulee tiedoksianto tekstiviestin välityksellä, jolloin kirjautumalla palveluun voit vastata niihin. Palveluun kirjautuminen vaatii vahvaa tunnistautumista esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla.
Linkki omavointi palveluun: Omavointi-asiointipalvelu LSHP

 

Arviointi ja hoitoonohjaus

 

Mielenterveyspalvelu MIPPI, LSHP

Palvelussa saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa mielenterveyteen ja hyvinvointiin sekä keskusteluapua. Palvelu on tarkoitettu henkilöille, jolla on asiakasuhde Mielenterveyspalvelu MIPPIIN.
Linkki Virtu.fi-sivustolle: Mielenterveyspalvelu MIPPI, LSHP / Virtu.fi
 

Muonion-Enontekiön kuntien psykologin verkkoneuvonta, LSHP

Palvelusta saa anonyymisti psykologin neuvontaa ongelmatilanteeseen elämässä. Kun otat yhteyttä, saat vastauksena esittämäsi asiaan liittyvän lyhyen psykologisen arvion.
Linkki Virtu.fi-sivustolle: Muonion-Enontekiön kuntien psykologin verkkoneuvonta, LSHP / Virtu.fi
 

Etävastaanoton ohjeita asiakkaalle / potilaalle

Linkit Lapin sairaanhoitopiirin ja LapIT:n ohjetiedostoihin:

Etävastaanoton tietosuojaohje asiakkaalle / potilaalle
Teams ohjeet asiakkaalle / potilaalle -Tietokone
Teams ohjeet asiakkaalle / potilaalle Mobiili
Sanastoa


 

Tutustu potilasohjauksen palvelupolkuun ja anna palautetta

Palvelupolku kertoo potilaalle kuinka hän voi hakea ohjausta ja tietoa omasta hoidostaan ennen varsinaista sairaalakäyntiä.
Linkki potilasohjauksen palvelupolun sivulle:Palvelupolku potilasohjauksen tukena

 

Valtakunnallisia verkkopalveluja

Omakanta

Omakannassa näet omat terveystiedot ja reseptit, voit pyytää reseptin uusimista sekä tallentaa elinluovutus- ja hoitotahdon.
Linkki OmaKanta.fi sivustolle: OmaKanta

Terveyskylä

Palvelussa on 32 virtuaalitaloa eri elämäntilanteisiin ja oireisiin.
Linkki Terveyskylä.fi-sivutolle: Terveyskylä.fi

Mielenterveystalo

Mielenterveystalosta löydät tietoa, omahoito-ohjelmia, op​paita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja. Mielenterveystalossa on tarjolla myös nettiterapiaa, jonne pääsee lääkärin lähetteellä ympäri Suomen.
Linkki MIelenterveystalo.fi-sivustolle: Mielenterveystalo.fi

Omaolo

Omaolo on kansallinen digipalvelu, jossa voit arvoida itse hoidon tai palvelun tarvettasi. Palvelussa voi tehdä muun muassa oirearvoinnin koronavirustaudista.
Linkki Omaolo.fi-sivustolle: Omaolo