Psykiatrisen erikoissairaanhoidon käytäntöjen yhteistyökuvointia norjalaisten kanssa

Julkaistu 18.12.2012 klo 8.23

 

norjalaiset vierailulla 13.12.2012

 

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalueelle saapui torstaina 13. päivä mielenkiintoisia vieraita Norjasta, Helse Finnmarkin saamelaisalueen mielenterveyspalvelujen osaamiskeskuksesta SANKS:sta ja Suomen saamelaisalueelta Utsjoelta. 

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalue järjesti Helse Finnmarkin ja sairaanhoitopiirin psykiatrian välisen yhteistyökokouksen, jonka tavoitteena oli selvitellä saamelaisalueen potilaiden psykiatrisen erikoissairaanhoidon käytännön yhteistyökuvioita ja tutustua puolin ja toisin psykiatrisen erikoissairaanhoidon toimintoihin. Lapin sairaanhoitopiirillä ja Helse Finnmarkilla on ollut jo pidempään voimassa sopimus, jonka puitteissa saamenkielisillä potilailla on ollut mahdollisuus päästä hoitoon Helse Finnmarkiin.

Rajayhteistyössä eniten ongelmia tuottavat kansalliset lait ja korvausjärjestelmä. Esimerkiksi etuuksien saaminen Norjassa hoidossa olevalle suomalaispotilaalle ei ole itsestään selvää mm. lääkkeiden erityiskorvattavuuksien ja hoidon toteutuksen kohdalla. Kaikkia Suomessa käytössä olevia lääkkeitä ei edes käytetä Norjassa.  Diagnostiset selvittelyt Helse Finnmarkin on haasteellista tehdä Suomesta sinne lähetetyille potilaille, koska diagnostiset selvittelyt tapahtuvat norjaksi (kyselykaavakkeet ja lääkärit). Asian korjaamiseksi onkin ehdotettu, että tarvittavat diagnostiset selvitykset tehtäisiin Suomen puolella.

Yhteistyökokouksen aikana molemmat osapuolet esittelivät toimintaansa, jotta nykyiset palvelut tulisivat tutuiksi. Norjassa uudenlaista toimintaa on mm. hoitoon pääsy matalankynnyksen periaatteella, erityisesti niiden potilaiden kohdalla, jotka ovat palanneet toistuvasti osastohoitoon. Näiden potilaiden kanssa tehdään sopimus, joka mahdollistaa hoitoon saapumisen jo varhaisessa vaiheessa ja ilman lähetettä. Käytännössä em. toiminta on osoittanut, että sairauteen pystytään vaikuttamaan jo varhaisessa vaiheessa ja aiemmin olleet pitkät osastohoitojaksot lyhenevät huomattavasti. Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian kehittämä psykiatrinen hoitotahto herätti puolestaan mielenkiintoa ja kysymyksiä norjalaisilta.

Kokouksessa sovittiin, että jatkossa potilaan diagnostiset selvitykset tehdään potilaan kotimaassa. Tällöin potilaalle mahdollistetaan yhdenvertaiset etuudet kansallisen lainsäädännön ja muun ohjeistuksen mukaan. Kokouksessa sovittiin myös yhteistyön kehittämistä ja jatkamista edelleen. Tavoitteena on luoda yhteyshenkilöverkosto henkilöistä, jotka ymmärtävät ja puhuvat samaa kieltä. Lopuksi sovittiin vastavierailusta syksyllä 2013 Helse Finnmark SANKS:iin. Kokouksen jälkeen vieraat tutustuivat lasten-, nuorten ja aikuispsykiatrian tiloihin ja päivä huipentui yhteiseen jouluillalliseen.