Sairaalapassi antaa tietoa kehitysvammaisen henkilön tarpeista sairaalakäynneillä

Julkaistu 3.12.2021 klo 9.06


Lapin Kehitysvammaisten Tukipiiri ry ja Lapin keskussairaalan työryhmä ovat yhteistyössä laatineet kehitysvammaisille henkilöille sairaalapassin sairaalakäyntien tueksi. Passi antaa tietoa asiakkaan vammasta aiheutuvasta tuen tarpeesta, tukemisen tavoista ja auttaa vuorovaikutuksessa potilaan kanssa.

Sairaalapassi on kehitysvammaisen henkilön omilla tiedoillaan täyttämä opas, jossa hän kertoo itsestään, kommunikoinnistaan, perussairauksistaan, lääkkeistä sekä tuen tarpeista tutkimus- ja hoitotilanteissa ja sairaalassa ollessaan.

Lapin Kehitysvammaisten Tukipiiri -yhdistyksen Taimi Tolvasella on ollut aktiivinen rooli passin suunnittelussa ja hän kertoo, että sairaalapassin käyttö on yleistä esimerkiksi Britanniassa, nyt suunniteltu passi on maassamme ainutlaatuinen.

- ”Tavoitteena on, että passin tarjoamia tietoja hyödynnettäisiin kehitysvammaisen henkilön asioidessa terveydenhuollon vastaanotoilla, hoito- ja tutkimuskäynneillä sekä kuntoutuksessa. Passin käyttö vahvistaa kehitysvammaisen henkilön osallisuutta, oikeuksien toteutumista, yhdenvertaisuutta sekä palvelun saavutettavuutta ja esteettömyyttä.”

Passin laatimisessa mukana ollut osastonhoitaja Emilia Lilja toteaa, että Lapin keskussairaalassa tavoitteena on tarjota laadukasta hoitoa asiakkaan ja potilaan parhaaksi.

- ”Asiakaslähtöisyys on yksi arvoistamme ja sairaalapassi on mielestäni hyvä apuväline sen toteuttamiseen. Potilasta hoitavan henkilökunnan on hyvä perehtyä passin tietoihin vastaanottojen, tutkimusten ja päiväkirurgisten toimenpiteiden yhteydessä sekä osastotyössä.”

Passi on luottamuksellinen ja henkilö itse päättää passin käytöstä. Terveydenhuollossa vain työtehtäviensä vuoksi perustellusti ja välttämättä tarvitsevilla on oikeus saada nähdä passin tietoja.

Henkilö voi täyttää sähköisen tai paperisen sairaalapassin yhdessä omaisen tai läheisen, tukihenkilön, lähityöntekijän, hoitohenkilökunnan ja/tai tulkin kanssa. Sairaalapassin voi tallentaa omalle tietokoneelle ja tulostaa Lapin sairaanhoitopiirin sivuilta: www.lshp.fi, käyttämällä hakusanaa sairaalapassi.

Sairaalapassi julkaistaan kansainvälisenä vammaisten päivänä 3.joulukuuta ja se osa parhaillaan vietettävää kehitysvammaisten viikkoa.

Sairaalapassin sisältöä esittelevät Emilia Lilja ja Taimi Tolvanen.

Emilia Lilja ja Taimi Tolvanen esittelevät sairaalapassin sisältöä paperiversiona ja sähköisesti tablettitietokoneella.

Lisätietoja antavat:

Taimi Tolvanen, p. 040 55 69 711, taimi.tolvanen@pp.inet.fi
Emilia Lilja p. 040 835 4563, emilia.lilja@lshp.fi (7.12. >)

Liitteet avautuvat omiksi tiedostoikseen:

Liite 1: Sairaalapassi KÄSIN TÄYTETTÄVÄ (tulosta passi ja täytä käsin)

Liite 2: Sairaalapassi WORDILLÄ TÄYTETTÄVÄ (tallenna tiedosto ensin omalle tietokoneellesi ja täytä wordissä, tallenna ja tulosta)

Liite 3: Sairaalaopassin täyttöohje / Vinkkikortit
 

Creative Commons -lisenssi
Sairaalapassi ja sairaalapassin täyttöohjeentekijä onLapin sairaanhoitopiiri & Lapin Kehitysvammaisten Tukipiiri ryja se on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä