Sairaanhoitopalvelut

     Sairaanhoitopiirin palveluja tuottavat tulosalueet ja tulosyksiköt
 

Medisiinisen hoidon
tulosalue
Operatiivisen hoidon tulosalue
 - Sisätaudit ja ihotaudit
 - Keuhkosairaudet
 - Neurologia ja kliininen
   neurofysiologia
 - Fysiatria
 - Kuntoutustutkimus
 - Kirurgia
 - Naistentaudit ja synnytykset
 - Silmäsairaudet
 - Korva-, nenä- ja kurkkusairaudet
 - Suusairaudet
 - Lastensairaudet
 - Syöpätaudit
 - Toimenpideyksikkö
Päivystyksen ja ensihoidon
tulosalue
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tulosalue
 - Päivystys
 - Ensihoito
 - Nopeat palvelut ja konsultaatiot
 - Hoito ja tutkimus
 - Kuntoutus
- Päihdepalvelut
 - Lasten ja nuorten mielenterveys-
   ja päihdepalvelut
Sairaanhoidollisten tukipalvelujen tulosalue Tukipalvelujen tulosalue
 - Patologia
 - Kuvantaminen/Radiologia
 - Apteekki
 - Potilaskertomuskeskus
 - Asiakas- ja toimistopalvelut (Sihtekki)
 - Välinehuolto
 - Rekrytointiyksikkö
 - Talous- ja henkilöstöpalvelut
 - Tietopalvelut
 - Ravintopalvelut
 - Puhtaus- ja huoltopalvelut
 - Tekniset palvelut
 - Logistiikka- ja materiaalipalvelut
Keskushallinnon tulosalue Perusterveydenhuollon tulosalue
(Muonio-Enontekiö)
 - Hallintokeskus
 - Perusterveydenhuollon yksikkö
 - Kehittämisyksikkö 
 - Luottamushenkilöhallinto
 - Avohoito
 - Vuodeosastohoito
 - Suun terveydenhuolto
 - Sairaanhoidolliset tukipalvelut
 - Hallinto ja huolto