Ensihoito

Kenttäjohtoa ja Sodankylän asemapaikan henkilöstöä_internet.jpg
 

Lapin sairaanhoitopiiri järjestää omana toimintanaan jäsenkuntiensa ensihoitopalvelut. Lapin keskussairaalassa sijaitseva ensihoitokeskus vastaa ensihoitopalvelujen koordinoimisesta ja palvelutasopäätöksen toteutumisesta sairaanhoitopiirin alueella.

Kuntiin sijoitetuissa ensihoidonyksiköissä työskentelevät ensihoitoon erikoistuneet hoitajat, jotka vastaavat potilaan kiireellisestä ensihoidosta terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella. Yksiköt vastaavat myös potilaan kuljettamisesta tarkoituksenmukaisimpaan terveydenhuollon yksikköön.

Lisäksi ensihoitopalvelut sisältävät valmiussuunnittelun ja suuronnettomuusvalmiuden. Kiireettömät ennalta suunnitellut potilassiirrot ovat osa sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelua.

Sairaanhoitopiirin ensihoitopalveluissa työskentelee kaikkiaan noin 175 työntekijää, joista suurin osa on kentällä asemapaikoilla toimivia perustason tai hoitotason ensihoitajia. Esihoitokeskuksessa on 24 työntekijää, muun muassa ensihoidon vastuulääkäri, ensihoitopäällikkö ja kenttäjohtajat sekä osa ensihoitajista. Ensihoidossa on mukana myös ylihoitaja ja osastonhoitaja.

Ensihoidon palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun saatavuus, taso ja sisältö sairaanhoitopiirin alueella. Palvelutasopäätös perustuu riskianalyysiin, erilaisiin sairastumis- ja onnettomuusuhkiin sekä muihin ensihoidon tarpeeseen vaikuttaviin paikallisiin tekijöihin.

Lapin sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto päätti 28.11.2012 ensihoitopalvelun järjestämisestä ja palvelutasopäätöksestä 1.1.2014 lähtien. Valtuusto hyväksyi marraskuussa 2013 palvelutasopäätöksen täydentämisen tavoittamisviiveitä koskevat prosentit riskialueluokkien 4 ja 5 osalta.

Ensivastetoimintaa toteutetaan yhteistyössä muun muassa pelastuslaitoksen ja rajavartioston kanssa. Lapin keskussairaalan sairaalasiirrot ovat sairaanhoitopiirin vastuulla.

Kenttäjohtojärjestelmä ja tilannekeskus

Ensihoito_Tilannekeskus_internet.jpg

Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun päivittäistoimintaa koordinoi ja valvoo ensihoidon kenttäjohtaja, joka on lain velvoittama terveydenhuollon viranomainen.

Kenttäjohtajan ensisijainen työpaikka on ensihoitokeskuksessa sijaitseva tilannekeskus, josta käsin on mahdollista seurata reaaliajassa alueella vallitsevaa resurssitilannetta ja ensihoidon tehtäviä. Tilannekeskuksesta käsin ohjataan myös hoitolaitosten välisiä siirtokuljetuksia.

Kenttäjohtaja vastaa myös alueen operatiivisesta johtamistoiminnasta ja johtaa ensihoidon toimintaa muun muassa monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa.

Kenttäjohtajien esimiehenä toimii ensihoitopäällikkö, joka vastaa operatiivisesta toiminnasta sekä viranomaisyhteistyöstä.
 

Lääkintähelikopteri FinnHEMS 51

FinnHEMS vastaa lääkäri/lääkintähelikopteritoiminnasta Suomessa yhdessä yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa. Rovaniemen tukikohdan ensihoitopalvelusta vastaa Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitokeskus ja lentopalvelusta Scandinavian MediCopter Ab.

Hälytyksiä FinnHEMS 51-lääkintähelikopterille tulee keskimäärin neljä vuorokaudessa, vuodessa noin 1500. Useimmiten kyseessä on peruselintoiminnon häiriö kuten tajuttomuus, elottomuus tai hengitysvaikeus tai onnettomuus. Lääkintähelikopterin hälyttää paikalle hätäkeskus.

Suomen, Ruotsin ja Norjan rajaseudun sairaanhoitopiirit ovat sopineet kalottialueen yhteistyöstä, jonka kautta pyritään paremmin turvaamaan raja-alueella asuvien ihmisten avunsaanti. Rajojen ylittävää yhteistyötä tapahtuu ensihoidon osalta viikoittain.

ensihoito_FinnHems51_2.jpg