Fysioterapia

 

Fysioterapia_Soutu_1.jpg


 

 


Lapin keskussairaalan fysioterapiayksikkö tarjoaa fysioterapia- ja lasten toimintaterapiapalveluita lähes kaikille sairaalan erikoisaloille, vuodeosastoille ja poliklinikoille.  Fysioterapiatarpeen arvioi aina lääkäri.

Fysioterapian tavoitteena on ihmisen liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen fysioterapian keinoin. Toiminta on asiakaslähtöistä, erikoisalan hoito- ja palveluketjut huomioivaa, moniammatillista toimintaa.

Fysioterapia kuuluu fysiatrian tulosyksikköön, joka on osa medisiinistä tulosaluetta.