Kuntoutusohjaajat

 

Kuntoutusohjaus on asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä tukemista, ohjausta ja neuvontaa muuttuneessa elämäntilanteessa.

Kuntoutusohjauksen lähtökohtina
ovat ihmisen toimintakyky,
hänen elämäntilanteensa ja elinympäristönsä.

Kuntoutusohjaajien palvelumuodot ympyrässä.

Kuntoutusohjauksen tavoitteena on auttaa asiakasta tekemään kuntoutumista ja arkista selviytymistä edistäviä yksilöllisiä ratkaisuja.

Kuntoutusohjaaja toimii yhdyshenkilönä asiakkaan ja hänen asioissaan toimivan verkoston välillä.
 

Kuntoutusohjaaja

 • tukee asiakasta ja hänen läheisiään muuttuneen tilanteen käsittelyssä ja siihen sopeutumisessa
 • selvittää asiakkaan toimintakykyä ja kokonaistilannetta
 • pyrkii tukemaan asiakkaan toimintakykyä hänen omassa elinympäristössään:kotona, koulussa, päiväkodissa, työpaikalla
 • arvioi asiakkaan kuntoutustarvetta ja muuta palveluiden tarvetta yhdessä asiakkaan ja muiden palvelujärjestelmän ammattilaisten kanssa
 • ohjaa ja auttaa palveluiden ja tukimuotojen hakemisessa
 • osallistuu kuntoutuksen suunnitteluun ja seuraa kuntoutussuunnitelman toteutumista
 • arvioi apuvälineiden ja asumiseen liittyvien muutostöiden tarpeen
 • tiedottaa ja kouluttaa
   

Aloitteen kuntoutusohjaukseen voi tehdä

 • hoitava taho
 • asiakas itse
 • asiakkaan lähiyhteisö
 • kuntoutuksen verkostoon kuuluva ammattihenkilö


Kuntoutusohjaus on asiakkaalle itselleen maksutonta.