Kuntoutusohjaajat

 

Kuntoutusohjaus on asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä tukemista, ohjausta ja neuvontaa muuttuneessa elämäntilanteessa.

Kuntoutusohjauksen lähtökohtina
ovat ihmisen toimintakyky,
hänen elämäntilanteensa ja elinympäristönsä.

lks_kuntoutusohjaajat_ympyrä

Kuntoutusohjauksen tavoitteena on auttaa asiakasta tekemään kuntoutumista ja arkista selviytymistä edistäviä yksilöllisiä ratkaisuja.

Kuntoutusohjaaja toimii yhdyshenkilönä asiakkaan ja hänen asioissaan toimivan verkoston välillä.

Kuntoutusohjaaja

• tukee asiakasta ja hänen läheisiään muuttuneen tilanteen käsittelyssä ja siihen sopeutumisessa

• selvittää asiakkaan toimintakykyä ja kokonaistilannetta

• pyrkii tukemaan asiakkaan toimintakykyä hänen omassa elinympäristössään: kotona, koulussa, päiväkodissa, työpaikalla

• arvioi asiakkaan kuntoutustarvetta ja muuta palveluiden tarvetta yhdessä asiakkaan ja muiden palvelujärjestelmän ammattilaisten kanssa

• ohjaa ja auttaa palveluiden ja tukimuotojen hakemisessa

• osallistuu kuntoutuksen suunnitteluun ja seuraa kuntoutussuunnitelman toteutumista

• arvioi apuvälineiden tarpeen ja asumiseen liittyvien muutostöiden tarpeen

• tiedottaa ja kouluttaa

Aloitteen kuntoutusohjaukseen voi tehdä

• hoitava taho
• asiakas itse
• asiakkaan lähiyhteisö
• kuntoutuksen verkostoon kuuluva ammattihenkilö

Kuntoutusohjaus on asiakkaalle itselleen maksutonta.