Lastenosastot

 

Lastenosaston potilashuone.


Lastentautien vuodeosastot ovat yhdistyneet.  Vauvateho on siirtynyt synnyttäneiden vuodeosastojen yhteyteen keskussairaalan 6-kerrokseen.

Lastenosasto 0-kerroksessa (lastenosasto 9) hoidetaan

  • infektiopotilaita
  • korva-, nenä- ja kurkkusairauksien potilaita sekä
  • kirurgisia potilaita

Osastolla hoidettavia tavallisimpia infektiosairauksia ovat muun muassa hengitystieinfektio, astma, ripuli/oksennustauti ja virtsatieinfektio.

Lasten päiväkirurgiset leikkaukset ja toimenpiteet tehdään lyhki-yksikössä. Lastenosastolla hoidetaan leikkauspotilaita, joiden jatkohoito vaatii osastohoitoa, kuten nielurisojen poisto tai polven tähystys.

Lisäksi osastolla hoidetaan magneettitutkimukseen tulevat potilaat. Potilaat ovat 0–17-vuotiaita. Lapset ja nuoret saapuvat osastolle joko suunnitellusti kutsuttuina tai päivystyspotilaina ympäri vuorokauden.

Lastenosasto 1-kerroksessa (lastenosasto 8) tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan

  • sisätauteja sairastavia
  • ihotauteja sairastavia
  • neurologisia potilaita

Vanhemmat voivat osallistua mahdollisuuksiensa mukaisesti lapsensa hoitoon ja toinen vanhemmista voi yöpyä osastolla. Muista vierailijoista sovitaan erikseen. Vierailijan infektiosairaus, kuten flunssa, estää vierailun lapsen luona.

Jos lapsella on yskää, nuhaa tai kuumetta tai hän on ollut kosketuksissa jotain tarttuvaa tautia sairastavan kanssa viimeisen viikon aikana ennen suunniteltua osastojaksoa, ottakaa yhteys osastolle.

Tietoja lapsen voinnista ja hoitosuunnitelmasta saa häntä hoitavalta lääkäriltä ja hoitajilta. Sairaalan henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus, joten tietoja annetaan vain lapsen vanhemmille.

Hoitotyötä suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa. Usein lasten hoitotyöhön osallistuu myös erityistyöntekijöitä, kuten psykologi, fysio-, ravitsemus- ja toimintaterapeutit sekä sosiaalityöntekijä. Yhteistyötä tehdään lisäksi muun muassa lasten- ja kouluneuvoloiden kanssa.

Vanhempia varten on 0-kerroksessa kahvihuone ja 1-kerroksessa pieni kahvinkeittotila. Lisäksi he voivat ruokailla henkilökunnan ruokasalissa henkilökuntahintaan.