Munuaisyksikkö

Munuaisyksikön dialyysihuone LKS Vilkassa.


Lapin keskussairaalan munuaisyksikkö huolehtii munuaisten vajaatoimintaa sairastavista potilaista Lapin sairaanhoitopiirin alueella.

Yksikkömme tarjoaa poliklinikka palvelua ja dialyysihoitoa.

  • takaa korkealaatuisen hoidon
  • ylläpitää ja parantaa munuaispotilaan elämänlaatua
  • tekee yhteistyötä sairaalan muiden yksiköiden, avohoidon, sosiaalihuollon ja erityisesti potilaan omaisten kanssa
  • toteuttaa yksilövastuista hoitotyötä ja edistää potilaan omatoimisuutta


Polikliinisten munuaispotilaiden lääkärin vastaanotot pidetään munuaisyksikössä.

Dialyysissä on 12 potilaspaikkaa hemodialyysissä.  Potilaat  tulevat hoitoon 2–4 kertaa viikossa ja hoidot kestävät 4–5 tuntia / käynti.

Peritoneaalidialyysihoitoa tehdään yhteistyössä vuodeosastojen ja poliklinikan kanssa. Peritoneaalidialyysipotilaat käyvät dialyysiosastolla hoidon ohjauksessa ja seurannassa poliklinikkakäynnin yhteydessä.

Yksikön puhelinnumerot ja soittoajat:

Dialyysihoitaja 1 040 192 5242
Dialyysihoitaja 2 040 570 0482
Munuaishoitaja / poliklinikka ma, ti ja to klo 8.30-15.00,  
puhelintunti ma, ti ja to klo 8-9
040 657  6444
Jaana Heikkinen, osastonhoitaja
munuaisyksikkö ja osasto 5B
040 835 5119
Tiina Uusisalmi, ​apulaisosastonhoitaja 040 570 0782
Munuaisyksikkö / osastonsihteeri
soittotunti keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8–11 
040 663 8324
Faksi (016) 328 2780

 

Dialyysihoito meneillään.