Kliinisen neurofysiologian tutkimusyksikkö


 

knf_kuva.jpg


Kliinisen neurofysiologian tutkimusyksikössä (KNF) tutkitaan hermoston toimintaa erilaisin sähköisin mittauksin. Näistä eniten käytetyt ovat EEG eli ns. aivosähkökäyrä epilepsian tai muiden aivo-oireiden tutkimiseksi ja ENMG/johtonopeusmittaukset (hermo- ja lihassähkötutkimus) esimerkiksi hermopinteitä epäiltäessä.

Tutkimusyksikön vastaanotolle tullaan lääkärin lähetteellä.

Tutkimusten kuvaukset potilasohjeineen

EEG - aivosähkötoiminnan mittaus "aivosähkökäyrä"
(elektroenkefalografia)
Tavallinen EEG          Lasten EEG

UNI-EEG - aivosähkötoiminnan mittaus valvomisen jälkeen (elektroenkefalografia)
Tavallinen UNI-EEG    Lasten UNI-EEG

Ambulatorinen EEG EEG:n pitkäaikaisrekisteröinti

ENMG  Hermo- ja lihassähkötutkimus (elektroneuromyografia)

BAEP Kuuloherätevasteet

SEP  Tuntoherätevasteet

VEP   Näköherätevasteet

MSLT Univiivetesti

Räpäysheijaste   (Blink)

TEMP  Lämpö- ja kylmäkynnysmittaus

MWT Hereilläpysymistesti

Laaja unipolygrafia