Patologia


Patologian yksikössä tutkitaan tautien aiheuttamia muutoksia kudoksissa ja elimissä. Patologi tekee diagnoosin taudista potilaasta otetusta kudos-, solu- tai eritenäytteen perusteella. Patologi antaa tehdystä tutkimuslöydöksestä kirjallisen lausunnon potilasta hoitavalle lääkärille, joka puolestaan kertoo / ilmoittaa löydöksestä potilaalle.
 

patologianlanbra2.jpg


Patologian yksikössä tehdään myös vainajien lääketieteellisiä ruumiinavauksia, jotka tehdään potilasta hoitaneen lääkärin pyynnöstä ja omaisten luvalla. Lääketieteellinen ruumiinavaus tehdään, jos vainajan oireet ennen kuolemaa vaativat selvittämistä tai jos tunnettujen tautien keskinäinen merkitys kuolemalle on epäselvä. Ruumiinavauksessa selvitetään kuolinsyy, mahdolliset muut taudit. Näistä selvitetään levinneisyys ja sairauden hoidon vaikeusaste. Ruumiinavauspöytäkirja lähetetään potilasta hoitaneelle lääkärille, jolta omaiset voivat tiedustella kuolinsyytä.

Oikeuslääketieteelliset kuolemasyytutkimukset tehdään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Pohjois-Suomen toimipisteessä Oulussa. Vainajalle tehdään oikeuslääketieteellinen tutkimus kuolemansyyn selvittämiseksi silloin, kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kuoleman syynä on ollut esim. tapaturma, hoitotoimenpide tai kuolema on muuten tapahtunut yllättävästi. Oikeuslääketieteelliseen ruumiinavaukseen ei tarvita omaisten suostumusta, sillä se tehdään viranomaisen määräyksestä.