Psykiatria

Psykiatrian perustehtävänä on tutkia, hoitaa ja kuntouttaa psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja erityistason päihdepalveluita tarvitsevia kansalaisia. 

Hoidettavilla on eriasteisia mielenterveydenhäiriöitä, päihdeongelmia sekä psykiatrisia sairauksia. Palvelut tuotetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, esimerkiksi perusterveydenhuolto, sosiaalitoimi sekä Lapin sairaanhoitopiirin muut toimijat.
 

Mielenterveyspalvelut tutuksi kampanja Pyörällä päästään lähtö Muurolan sairaalasta kohti kaupunkia.


Nopeat mielenterveyspalvelut ja konsultaatiot


Psykiatrinen avohoito


Psykiatrinen sairaalahoito


Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut