Esiselvitys psykososiaalisen tuen tarpeesta saamelaisten totuus- ja sovintokomission työskentelyn aikana


 

pdf  Ovdâčielgiittâs psykososiaallii torjuu táárbust sämmilij tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio porgâm ääigi (inarinsaame)

pdf  Ovdačilgehus psykososiálalaš doarjaga dárbbus sámiid duohtavuođa-ja soabadankommišuvnna proseassa áigge (pohjoissaame)

pdf Õuddčiõlǥtõs psykososiaalʼlaž tuärj taarbâst Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio tuejjeem ääiʹj (koltansaame)


Suomessa toteutetaan saamelaisten totuus- ja sovintokomissio, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja arvioida historiallista ja nykyistä syrjintää, mukaan lukien valtion sulauttamispolitiikkaa, sekä oikeuksien loukkauksia, selvittää miten nämä vaikuttavat saamelaisiin ja heidän yhteisöönsä nykyisessä tilanteessa ja ehdottaa, miten voitaisiin edistää yhteyttä saamelaisten ja Suomen valtion välillä sekä saamelaisten keskuudessa.

Psykososiaalinen tuki on olennainen osa prosessin toteutumista. Henkistä ja psyykkistä tukea saamen kielillä ja kulttuuritaustan edellyttämällä tavalla tulee olla tarjolla. Valtioneuvoston kanslia selvitti psykososiaalisen tuen vahvistamista yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa.

pdf Selvitys saamelaisten psykososiaalisesta tuesta Totuus- ja sovintokomission aikana

 


Lisätietoja:
Tanja Sälevä
Suunnittelija
tanja.saleva@lshp.fi
p. 040 662 3770


Seurantaryhmä

Esiselvitystä varten valtioneuvoston kanslia on asettanut saamelaisten totuus- ja sovintokomission psykososiaalisen tuen koordinaation seurantaryhmän, jossa on edustettuina saamelaiskäräjät, kolttien kyläkokous, saamelaisten kotiseutukunnat (Utsjoki, Enontekiö, Inari ja Sodankylä),  Lapin sairaanhoitopiiri ja valtionhallinto. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii sosiaalineuvos Juha Luomala ja sihteerinä suunnittelija Maiju Ranta valtioneuvoston kansliasta.

Jäsenet:    toiminnanjohtaja Ristenrauna Magga, Saamelaiskäräjät
koltansaamen opettaja Hanna-Maaria Kiprianoff,
Kolttien kyläkokous
vs. tulosaluejohtaja, ylihoitaja Johanna Erholtz,
Lapin sairaanhoitopiiri
kunnanhallituksen puheenjohtaja Elli-Maria Kultima,
Enontekiön kunta
avohoidon johtaja Mirja Laiti, Inarin kunta
sosiaalityön johtaja Kati Aikio, Sodankylän kunta
vastaava lääkäri Heidi Eriksen, Utsjoen kunta
   
Varajäsenet:  varapuheenjohtaja Anni Koivisto, Saamelaiskäräjät
filosofian maisteri Maria Porsanger, Kolttien kyläkokous
vs. vastaava ylilääkäri Antti Alaräisänen, Lapin sairaanhoitopiiri
kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Birgitta Eira,
Enontekiön kunta
laitoshoidon johtaja Katriina Halmeaho, Inarin kunta
perusturvajohtaja Nanna Miettunen, Utsjoen kunta
vanhustyön johtaja Inga Mukku, Sodankylän kunta
neuvotteleva virkamies Salme Kallinen, sosiaali- ja terveysministeriö


Linkit:          

Valtioneuvoston kanslia: Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio
Saamelaiskäräjät: Saamelaiskäräjien oma nettisivusto totuus- ja sovintoprosessiin liittyen