IPS-mallin jalkauttaminen LSHP:n alueelle -hanke

LSHP ja THL logot yhdessä.


Lapin sairaanhoitopiiri toteuttaa IPS-mallin jalkauttaminen Lapin sairaanhoitopiirin alueelle -hankkeen puitteissa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta osana psykiatrian avohoidon palveluita. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa alueellisia IPS-kokeiluja vuosina 2020–2022 osana Kansallisen mielenterveysstrategian toimeenpanoa. Kokeiluja koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja THL myös toteuttaa IPS-toimintamallin arviointitutkimuksen.

IPS on

  • lyhenne sanoista Individual Placement and Support, suomennettuna Sijoita ja valmenna.
  • Yhdysvalloissa kehitetty toimintamalli, jolla tuetaan mielenterveyshäiriöiden kanssa elävien henkilöiden työllistymistä.
  • tuetun työllistymisen työhönvalmennusta, joka kuuluu toipumisorientaation viitekehykseen.
  • tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvaa toimintaa.


IPS-työhönvalmennus perustuu kansainvälisiin laatukriteereihin ja on suunnattu mielenterveyden häiriöön hoitoa ja kuntoutusta saaville henkilöille, jotka haluavat työllistyä avoimille työmarkkinoille. Valmennukseen pääsee mukaan oman työntekijän lähettämänä ja valmennuksen aluksi työhönvalmentaja ja psykiatrisen avohoidon työntekijä tapaavat asiakasta työparina.

Valmennusprosessin aikana työhönvalmentaja laatii asiakkaan kanssa yhdessä ammatillisen profiilin, jonka perusteella käynnistyy nopea työnetsintä avoimilta työmarkkinoilta. Työhönvalmentajan työelämäkontaktien kautta etsitään työnhakija-asiakkaalle sopivaa työpaikkaa ja työsuhteen syntyessä valmennusta jatketaan vieden tarvittava tuki suoraan työpaikalle. Työnhakijan lisäksi tukea ja ratkaisuja haasteisiin tarjotaan valmennuksen kautta myös yrityksille ja työyhteisöille, joihin IPS-valmennettavat työllistyvät.

Jokaisella on työkykyä, kun löydetään soveltuvat työtehtävät ja viedään tarvittava tuki suoraan työpaikalle. Työnteko tukee hyvinvointia ja on merkittävä osa kuntoutumista lisäten osallisuuden ja pystyvyyden tunteita ja vähentäen mielenterveyshäiriöihin liittyvää stigmaa. Jokaisella on oikeus työhön eikä vakavakaan mielenterveyshäiriö ole este työnteolle.

IPS-työhönvalmentajat työskentelevät psykiatrian avohoidon tiloissa osana hoitotiimejä. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2021 – 30.06.2023. Hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyömalli psykiatristen palveluiden ja työllistymistä edistävien palveluiden toimijoiden kanssa mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden ja mielenterveyskuntoutujien työmarkkinoille pääsyn, paluun ja siellä pysymisen edistämiseksi.

Lisätietoa IPS – Sijoita ja valmenna! – kehittämishankkeesta sekä alueellisista kokeiluista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivulla: IPS – Sijoita ja valmenna! -kehittämishanke

Mielenterveysstrategia 2020-2030 logo.