Lasten- ja nuorisopsykiatrian palvelut


Lasten- ja nuorisopsykiatrian yksiköissä toteutetaan sekä osasto- että avohoitotyötä. Yksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä toistensa kanssa sekä kuntien ja verkostojen kanssa.

Lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hoito tapahtuu pääsääntöisesti avohoidossa ja tarvittavat lyhyet osastojaksot toimivat avohoidon tukena.

Lastenpsykiatrialla toteutetaan alle 13-vuotiaille maakunnallisesti kotiin tehtävää jalkautuvaa hoitotyötä, yhdessä perustason toimijoiden kanssa esim. perhe- ja mielenterveysneuvola.

Nuorisopsykiatrialla hoidetaan 13 - 17-vuotiaita nuoria.

Palveluohjaus

Manantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9-11 puh. 040 635 9119. 

Koordinoiva sairaanhoitaja vastaa lasten- ja nuorisopsykiatrian palveluohjauksesta. Numero on tarkoitettu kaikkien kansalaisten käyttöön sekä kuntien toimijoiden ja viranomaisten käyttöön.

pdf LAAPI PYECCEETIPŠOPIRRÂDÂH PÁRNÁI- JÁ NUORÂIPSYKIATRIA

pdf LAPPI BUOHCCEDIKŠUNBIIRE MÁNÁID- JA NUORAIDPSYKIATRIIJA

docx LAPPI PUÕCCIHÅIDDAMVUʹVDD PÄÄRNAI- DA NUÕRIPSYKIATRIA