Nopeat mielenterveyspalvelut ja konsultaatiot

Nopeiden mielenterveyspalveluiden ja konsultaatioiden tulosyksikkö tarjoaa matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita Rovaniemen ja Muonion-Enontekiön asukkaille, päivystyksellistä ja kiireellistä psykiatrista erikoissairaanhoitoa koko Lapin väestölle ja psykiatrista konsultaatiotukea Lapin sairaanhoitopiirin alueen perusterveydenhuollon ja muiden erikoisalojen toimijoille.

Tulosyksikkö järjestää myös psykososiaalista tukea kriisitilanteissa ja vastaa psykososiaalisen tuen järjestelmän alueellisesta kehittämisestä tulosalueen vastaavan ylilääkärin johdolla.

Tulosyksikössä toimii kansalaisille ja viranomaisille avoin mielenterveyspäivystyspuhelin, joka vastaa vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri. Mielenterveyspäivystyksen puhelinnumero on 040 715 8400.

Nopeat mielenterveyspalvelut ja konsultaatiot muodostuvat seuraavista avohoidon vastuuyksiköistä:

  • Akuuttitiimi ja päivystys
  • Mielitiimi
  • Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka
  • Muonion-Enontekiön mielenterveyspalvelut